Kurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polície


Kurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polície

V dňoch od 15. januára až 16. februára 2024 boli v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek vykonané Kurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polície, ktorých sa zúčastnilo 15 frekventantov. Cieľom týchto kurzov bolo pripraviť príslušníkov Vojenskej polície pre poddôstojnícke hodnosti a dôstojnícku hodnosť v rámci Vojenskej polície tak, aby boli schopní samostatne plniť úlohy zodpovedajúce ich služobnému zaradeniu. Vyučovanie bolo zamerané na oblasti právnej prípravy, vševojskovej prípravy a služobných zákrokov. Príslušníci Vojenskej polície kurzom získali respektíve si zdokonalili vedomosti a zručnosti týkajúce sa policajnej činnosti a získali prehľad o zmenách v zákonoch a interných predpisoch upravujúcich túto činnosť.

Kurzy na hodnosť boli ukončené záverečnými písomnými a ústnymi skúškami, ktoré všetci príslušníci Vojenskej polície úspešne zvládli. Zároveň im boli odovzdané osvedčenia o absolvovaní „Kurzu na hodnosť“ a na základe úspešného absolvovania kurzu boli súčasne povýšení do vyšších vojenských hodností.


Kurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polícieKurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polícieKurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polícieKurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polície

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 19.02.2024
Čítanosť: 4229
Verzia pre tlač

Skočiť na menu