Preskocit navigáciu

Veliaci poddôstojník


šbnrtm.  Milan PAVLÍK

Veliaci poddôstojník šbnrtm. Milan PAVLÍK

Narodil sa 31. decembra 1973 v Kežmarku

Vzdelanie:

 • 1988 – 1992, SŠ – VSŠ-PVO L.MIKULÁŠ, odbor rádio-elektronický boj
 • 1999 – 2002, VŠ – Prešovská univerzita, odbor vychovávateľstvo 3r., Bc.
 • 2002 – 2004, VŠ – Univerzita Konštantína filozofa v NITRE, odbor vychovávateľstvo 2r., Mgr.

Kurzy:

 • 2004 Kurz odovzdávania správ o RCHB situácii podľa ATB 45B
 • 2005 Kurz bezpečnostného zamestnanca
 • 2007 Kurz inštruktorov základného vojenského výcviku
 • 2010 Kurz štábnych nadrotmajstrov OR-9
 • 2013 Kurz vojenskej pedagogiky

Vykonávané funkcie:

 • 1.4.1993 – 1.10.1995 Náčelník dielne opráv výzbroje, technickej opravovne, VVP Kežmarok
 • 1.10.1995 – 31.8.1999 Technik dielne opráv RL techniky, ČMTZ, VVP Kežmarok
 • 31.8.1999 – 1.10.2001 Náčelník dielne opráv RL techniky, ČMTZ, VVP Kežmarok – Záľubica
 • 1.10.2001 – 30.6.2003 Technik batérie zabezpečenia strelieb, VVP, Výcvikovej základne PVO, Poprad – Záľubica
 • 1.7.2003 – 31.12.2004 Starší práporčík štábu, Výcvikovej základne PVO Poprad – Záľubica
 • 1.1.2004 – 31.3.2006 Starší práporčík štábu, Výcvikového zariadenia Kežmarok
 • 1.4.2006 – 30.6.2006 Starší inštruktor inštruktorov výcviku, výcvikovej roty, ZVŠ Martin
 • 1.7.2006 – 28.2.2009 Veliaci poddôstojník, výcvikovej roty, ZVŠ Martin
 • 1.3.2009 – 30.6.2009 Veliaci poddôstojník, roty podpory velenia, OVŠ PVO, KIS a EPs Mokraď
 • 1.7.2009 – 28.2.2011 Veliteľ kurzu odborného výcviku, Poddôstojníckej akadémie, PrápV Martin
 • 1.3.2011 – 31.12.2013 Veliteľ Poddôstojníckej akadémie, PrápV Martin
 • 1.1.2014 – 16.9.2014 Veliaci poddôstojník, Veliteľstvo brigády bojového zabezpečenia, VBrBz Trenčín
 • 17.9.2014 – 23.9.2015 Veliaci poddôstojník sektorového veliteľstva Jednotky MS OSN – UNFICYP Cyprus
 • 24.9.2015 – 3.9.2017 Veliaci poddôstojník, Veliteľstvo brigády bojového zabezpečenia, bbz Trenčín
 • od 4.9.2017 - Veliaci poddôstojník sektorového veliteľstva Jednotky MS OSN – UNFICYP Cyprus


Znalosť cudzieho jazyka: STANAG 1 anglický jazyk

Je ženatý, má 2 deti

Kontakt: unficyp-s4-rsm@un.org

Skočiť na menu
Share