Ochrana osobných údajov


     Osobné údaje uložené v databáze obsahujú údaje, ktoré sa podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považujú za osobné údaje. Preto tieto osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred uložením osobných dát vyhlasuje, že všetky ňou uvedené osobné údaje sú pravdivé a dáva svoj súhlas OS SR na spracovanie svojich osobných údajov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú osobné údaje vymazané z databázy.

Skočiť na menu