Preskocit navigáciu

Služobná kynológia v zahraničných operáciách


ISAF AFGHANISTAN


Psovod so služobným psom sa podieľal v priestore operácie na plnení úloh týkajúcich sa odstraňovania následkov raketových útokov, cestných kontrol vozidiel, prehliadky batožín, kontroly vstupu a indentifikačných kariet, kontroly objektov a priestorov, hliadkovej činnosti. Psovod musel vedieť vyhodnotiť riziko, ktoré mu mohlo hroziť a musel poznať taktiku jednotlivých činností v rámci plnenia úloh.


Úlohy, ktoré plnil psovod IMP ISAF:

 • kontrola a preverovanie podozrivých vozidiel, ponechaných batožín, iných predmetov, vyhodnotenie hrozby, (Trafic control, Boomerang)
 • operatívne protiteroristické opatrenia (RAM),
 • policajné akcie v rôzne kempoch, ubytovacích zariadeniach, priestoroch firiem a pod. za účelom vyhľadania a zhabania kontrabandu (Swift Justice),
 • zabezpečenie ochrany a sprievodu VIP (prehliadky chránených vozidiel, prehliadky, ubytovacích priestorov, prehliadky všetkých priestorov podľa plánu pohybu VIP, prehliadky batožiny VIP pred naložením do lietadla),
 • prehliadky batožiny na letisku KAF (Hammer strike),
 • prehliadka batožiny príslušníkov SLOVCON,
 • pomoc iným national MP.

Najvýznamnejšie akcie, ktoré boli vykonané počas nasadenia v operácii ISAF:

 • ochrana prezidenta SR,
 • ochrana kanadského predsedu vlády,
 • ochrana ministra obrany USA,
 • ochrana Deputy Secretary of Defense USA (Christine Fox),
 • 3x ochrana Secretary of Defense USA (L.E. Panetta, Chuck Hagel),
 • ochrana 137 akreditovaných novinárov a hlavných predstaviteľov velenia operácie ISAF Afganistan a ISAF RC SOUTH pri realizácií tlačových konferencií počas Press day v priestore KAF base.

Záchyty sl. psov na OPL:

 • nrtm. Belko so služobným psom ARNO 090014-záchyt „hašišu“ (priestory obchodnej firmy v KAF)
 • nrtm. Bihari so služobným psom Roni 111305-záchyt „marihuany“ (ubytovací priestor kontraktorskej firmy v KAF)
 • nrtm. Bihari so služobným psom Roni 111305-záchyt „hašišu“ (ubytovací priestor kontraktorskej firmy v KAF)
 • nrtm. Bihari so služobným psom Roni 111305-záchyt „hašišu“ (skladový priestor kontraktorskej firmy v „Deep South“ KAF)

 

útvary VP

hodn. meno

a priezvisko 

psovoda

meno

služobného psa/

kategória

evidenčné

číslo psa

nástup

operácie

ISAF

ukončenie

operácie

ISAF

poznámka

ÚVP 1054 CVaK Vlkanová-Hronsek

nrtm. Ján

JÁNOŠÍK

B I N G O,

M U R O

Šp/V

045 001

057 007

04.12.2010

09.06.2011

187 dní

ÚVP 2215 Prešov

rtn. Ján

KORMOŠ

B R I T,

J O N Y

Šp/V

068 007

078 010

31.05.2011

8.12.2011

191 dní

ÚVP 1054 CVaK

Vlkanová-Hronsek

nrtm. Jaroslav

KOSTOLNÝ

B I N G O,

M U R O

Šp/V

045 001

057 007

28.11.2011

22.6.2012

207 dní

ÚVP 2215 Prešov

rtn. Miloš

ŠOLTÍS

J O N Y,

R O K O

Šp/V

078 010

067 005

10.6.2012

10.6.2012

16.12.2012

29.9.2012

JONY 189 dní

ROKO 111 dní

ÚVP 1054 CVaK

Vlkanová-Hronsek

nrtm. Peter

SMädo

L Y O N

Šp/D

078 009

2.12.2012

29.6.2013

209 dní

RVP - OK Hronsek

nrtm. Juraj

BELKO

A R N O

Šp/D

090 014

10.6.2013

4.12.2013

177 dní

ÚVP 1054 CVaK

Vlkanová-Hronsek

nrtm. Ondrej

BIHARI

R O N I

Šp/D

111 305

16.11.2013

30.6.2014

226 dní

CELKOM  VP

7 psovodov, príslušníkov VP

11 služobných psov VP

od 04.12.2010

do 30.6.2014

spolu  1304 dní v operácií


Skočiť na menu


Share