Preskocit navigáciu

Aktívne zálohy


Na základe

OZNÁMENIA MINISTERSTVA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
O ZARADENÍ VOJAKOV V ZÁLOHE DO AKTÍVNYCH ZÁLOH V ROKU 2021


Podľa čl. 1 ods. 1 služobného predpisu ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2018 o podrobnostiach zaradenia vojaka v zálohe do aktívnych záloh, o pravidelnom cvičení, o plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky a o odborných požiadavkách na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený v nadväznosti na § 14 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 (ďalej len „zákon č. 570/2005 Z. z.“) Riaditeľ Vojenskej polície  uverejní po 10.7.2020

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ZARAĎOVANIA
VOJAKOV V ZÁLOHE DO AKTÍVNYCH ZÁLOH


Názov funkcie, plánovaná vojenská hodnosť, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený, kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený
a odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený, ak sa vyžadujú, sú uvedené v prílohe tohto oznámenia.

(poznámka: Uvedené oznámenie bude platné a zverejnené po schválení nariadenia ministra obrany a zverejnené v prostriedkoch masovej komunikácie po 10.7.2020)

 

 

Názov Popis Stiahnuť
Oznámenie MiO SR [pdf] OZNÁMENIE MINISTERSTVA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Oznámenie MiO SR [pdf] (506.73 kB)
Žiadosť vojaka v zálohe o zaradenie do aktívnych záloh [pdf] ŽIADOSŤ VOJAKA O ZARADENIE DO AKTÍVNYCH ZÁLOH Žiadosť vojaka v zálohe o zaradenie do aktívnych záloh [pdf] (169.03 kB)
Čestné vyhlásenie vojaka v zálohe žiadajúceho o zaradenie do aktívnych záloh [pdf] Čestné vyhlásenie vojaka v zálohe žiadajúceho o zaradenie do aktívnych záloh Čestné vyhlásenie vojaka v zálohe žiadajúceho o zaradenie do aktívnych záloh [pdf] (179.79 kB)
Osobný dotazník vojaka v zálohe [pdf] OSOBNÝ DOTAZNÍK VOJAKA V ZÁLOHE Osobný dotazník vojaka v zálohe [pdf] (264.84 kB)
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely prijatia do aktívnych záloh ozbrojených síl [pdf] Výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely prijatia do aktívnych záloh ozbrojených síl Výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely prijatia do aktívnych záloh ozbrojených síl [pdf] (264.84 kB)
Vzorový osobný dotazník vojaka v zálohe [pdf] Vzorový osobný dotazník vojaka v zálohe Vzorový osobný dotazník vojaka v zálohe [pdf] (287.16 kB)

 

 

 

Skočiť na menu


Share