Preskocit navigáciu

ODBORNÁ KONFERENCIA FIRE & SEARCH & RESCUE 2007


ODBORNÁ KONFERENCIA FIRE & SEARCH & RESCUE 2007

V dňoch 3. až 4. apríla 2007 sa uskutočnila odborná konferencia FIRE & SEARCH & RESCUE 2007 na pôde leteckej základne genplk. Jána Ambruša v Prešove, ktorá sa od svojho vzniku sa stala významným partnerom v systéme pri riešení krízových situácii spojených najmä s nasadzovaním a využívaním leteckej techniky, konkrétne vrtuľníkov. Patronát nad odbornou konferenciou prevzal veliteľ vzdušných síl OS SR generálmajor Ing. Juraj BARÁNEK. Cieľom odbornej konferencie bolo oboznámenie funkcionárov, veliacich, zainteresovaných príslušníkov hasičských jednotiek HaZZ MV SR, VzS OS SR, letiskových hasičských jednotiek a odbornú verejnosť s doposiaľ získanými poznatkami a praktickými skúsenosťami z oblasti lesných požiarov, leteckých nehôd, zásahov spojených s leteckou technikou, využitia leteckej techniky pri hasení požiarov v krízových situáciách a s ňou spojených záchranných prác. Prezentácia poznatkov z používania hasiacich látok, oboznámenie sa s ponúkanými produktmi a ich využitím v praxi. O kvalite pripravenosti, odbornosti a výcviku vojenskej hasičskej jednotky leteckej základne Prešov svedčí i jej lezecká a letecká záchranárska skupina, ktorá sa i vďaka príslušníkom z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyprofilovala na úroveň okamžitého nasadenia počas vzniku mimoriadnych situácií. Činnosť tejto skupiny bola prezentovaná na praktickej ukážke odbornej konferencie: zlaňovanie a záchranná osôb z ohrozeného priestoru, hasenie požiarov s využitím leteckej techniky a BAMBI vaku. Okrem vedúcich odborných pracovníkov požiarnej ochrany VVzS, S PO Žilina, TU Zvolen, SLI Košice, vojenských hasičov z leteckej základne Prešov, Sliač, z dopravného leteckého krídla Kuchyňa sa zúčastnili konferencie hasiči KR HaZZ Prešov, Košice, OR HaZZ Humenné, Pezinok, Vranov n/T, Kežmarok, Svidník, letisko Poprad, Sliač, Košice, atď. Odborná konferencia položila základy na riešenie problémov, koordinácie ďalších postupov rozvíjania spolupráce. Letecká základňa Prešov svojou činnosťou a predovšetkým vykonanými zásahmi potvrdila svoje kvality, a je možné skonštatovať, že opodstatnene zaujala pevné miesto v systéme riešenia vzniknutých mimoriadnych situácií po boku ostatných záchranných zložiek, najmä HaZZ MV SR.

 

© text: kpt. Ing. Mária Novotná

© foto: por. Ing. Peter Kušnír


FotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotopriloha

Autor: Fiťma Ján - Dátum: 11.04.2007
Čítanosť: 11550
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share