Účelové cvičenie z brannej prípravy a aktivity na podporu regrutácie zvolenskej brigády


Účelové cvičenie z brannej prípravy a aktivity na podporu regrutácie zvolenskej brigády V piatok 6. októbra 2023 pripravili príslušníci roty podpory velenia Vzdušných síl OS SR a obväziska v spolupráci so skupinou pre podporu regrutácie 2. brigády Vzdušných síl Zvolen účelové cvičenie z brannej prípravy v rámci aktivity Príprava obyvateľstva na obranu štátu a aktivít na podporu regrutácie. Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ Radvanská 1 v Banskej Bystrici mali možnosť vyskúšať si základné bojové zručnosti profesionálnych vojakov vo vybraných oblastiach. Naši príslušníci predstavili deťom, ale aj učiteľom povolanie vojaka a vysvetlili, aké druhy vojska máme a aká je úloha roty. Pre žiakov boli pripravené pracoviská z taktickej, streleckej, chemickej, telesnej, zdravotníckej a topografickej prípravy. Na zohriatie v chladnom ráne bola pre študentov pripravená dynamická rozcvička pod vedením cvičiteľa boja z blízka, ktorý mal zároveň pripravené aj ukážky základných techník obrany pred útokom. Ďalší žiaci plnili úlohy na prekážkovej dráhe, ktorú museli prekonať v nosnom modulárnom systéme so založenými oceľovými plátmi a v prilbe v čo najkratšom čase. V rámci streleckej prípravy sa žiaci precvičili v streľbe zo vzduchovej zbrane. Chemická príprava ich preverila v nasadzovaní masky OM-10M a jednorazovej pláštenky JP-75. V blízkom prostredí školy, v areáli lesoparku príslušníci roty podpory velenia žiakom vysvetlili základy práce s mapou a topografickú orientáciu. V oblasti zdravotníckej prípravy pod vedením príslušníkov obväziska zvolenskej brigády si žiaci precvičili praktické zvládnutie poskytnutia prvej pomoci pri rôznych poraneniach. Žiaci aj učitelia branný deň a spoluprácu s profesionálnymi vojakmi vysoko ocenili a tešia sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti. Na záver branného dňa boli zúčastneným triedam 8. a 9. ročníka udelené pamätné listy od nášho útvaru. Okrem aktivity na ZŠ Radvanská v Banskej Bystrici si naši príslušníci pripravili zaujímavé doobedie pre deti z Materskej školy Antona Bernoláka v Detve. Príslušníci Práporu rádiolokačného prieskumu so sídlom vo Zvolene, roty podpory velenia, obväziska, operačného centra a skupiny vnútorného riadenia si pre deti pripravili 5 pracovísk, kde hravou formou vysvetlili prácu profesionálnych vojakov a ich poslanie. Všetky deti mali možnosť vyskúšať si výstroj profesionálneho vojaka, zoznámiť sa s vybranou technikou, ktorou náš útvar disponuje a taktiež si vyskúšali, ako vyzerá poradová príprava. Ako čerešničku na torte si príslušníci obväziska pre deti pripravili nácvik ošetrenia zranení ich obľúbených plyšových hračiek. Aj napriek počiatočnému ostychu zo strany detí si všetci užili zábavné a poučné dopoludnie.

Účelové cvičenie z brannej prípravy a aktivity na podporu regrutácie zvolenskej brigádyÚčelové cvičenie z brannej prípravy a aktivity na podporu regrutácie zvolenskej brigádyÚčelové cvičenie z brannej prípravy a aktivity na podporu regrutácie zvolenskej brigádyÚčelové cvičenie z brannej prípravy a aktivity na podporu regrutácie zvolenskej brigádyÚčelové cvičenie z brannej prípravy a aktivity na podporu regrutácie zvolenskej brigádyÚčelové cvičenie z brannej prípravy a aktivity na podporu regrutácie zvolenskej brigádyÚčelové cvičenie z brannej prípravy a aktivity na podporu regrutácie zvolenskej brigádyÚčelové cvičenie z brannej prípravy a aktivity na podporu regrutácie zvolenskej brigádyÚčelové cvičenie z brannej prípravy a aktivity na podporu regrutácie zvolenskej brigádyÚčelové cvičenie z brannej prípravy a aktivity na podporu regrutácie zvolenskej brigádyÚčelové cvičenie z brannej prípravy a aktivity na podporu regrutácie zvolenskej brigádyÚčelové cvičenie z brannej prípravy a aktivity na podporu regrutácie zvolenskej brigádyÚčelové cvičenie z brannej prípravy a aktivity na podporu regrutácie zvolenskej brigádyÚčelové cvičenie z brannej prípravy a aktivity na podporu regrutácie zvolenskej brigádyÚčelové cvičenie z brannej prípravy a aktivity na podporu regrutácie zvolenskej brigádyÚčelové cvičenie z brannej prípravy a aktivity na podporu regrutácie zvolenskej brigádyÚčelové cvičenie z brannej prípravy a aktivity na podporu regrutácie zvolenskej brigády

Autor: 2.bVzS , Foto: 2.bVzS - Dátum: 17.10.2023
Čítanosť: 2385
Verzia pre tlač

Skočiť na menu