Preskocit navigáciu

Európske letecké sympózium za účasti zástupcov Vzdušných síl OS SR


Európske letecké sympózium za účasti zástupcov Vzdušných síl OS SR

V dňoch 28. – 30. mája 2024 s podporou Belgických vzdušných síl hostila Európska obranná agentúra (EDA) šiestu pracovnú skupinu pre výcvik a prevádzku pevných krídel a Európskeho leteckého sympózia. Táto významná udalosť sa konala za účasti 16 európskych krajín, predstaviteľov európskych inštitúcií a zástupcov leteckého priemyslu. Medzi účastníkmi majú svoje pevné zastúpenie aj Vzdušné sily OS SR.  

Počas prvých dvoch dní sa stretnutia zúčastnili zástupcovia členských štátov EÚ a entít EÚ, ako sú Európske taktické letecké centrum (ETAC) a Európske veliteľstvo leteckej dopravy (EATC). Jedným z hlavných cieľov podujatia bolo dohodnutie sa na procesoch a postupoch, ktoré pomôžu pri výmene informácií medzi používateľmi pevných krídel, ako aj stimulácii spolupráce na úrovni operátorov.

Diskusia smerovala k podpore optimalizovaného prístupu k existujúcim leteckým platformám a rozvoju pokročilého leteckého výcviku. Stretnutie poskytlo príležitosť na zdieľanie osvedčených operačných postupov, skúseností a získaných ponaučení z operácií a možnosť naďalej zlepšovať spoluprácu, synergie a interoperabilitu v oblasti leteckej dopravy medzi členskými štátmi EÚ.

Záverečný deň Európskeho leteckého sympózia bol venovaný európskemu leteckému priemyslu. Zástupcovia priemyslu predstavili aktuálne trendy a informácie v súvislosti s kapacitami taktickej leteckej dopravy a krátkodobým rozvojom. EDA otvorila počas sympózia aj tému prevádzky UAS (Tactical Cargo UAS), čo odráža záväzok agentúry podporovať povedomie medzi operačnými jednotkami a skúmať potenciálne synergie, ktoré budú v budúcnosti prezentované na podobných fórach.


Európske letecké sympózium za účasti zástupcov Vzdušných síl OS SREurópske letecké sympózium za účasti zástupcov Vzdušných síl OS SR

Autor: vvzs , Foto: vvzs - Dátum: 10.06.2024
Čítanosť: 1632
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share