Odovzdanie Vianočnej zbierky pre detský domov


Odovzdanie Vianočnej zbierky pre detský domov
18. apríla 2011 veliteľ Brigády velenia, riadenia a prieskumu Zvolen plk. gšt. Ing. Juraj GRIVNA odovzdal v mene príslušníkov brigády velenia, riadenia a prieskumu riaditeľke Detského domova na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici Mgr. Ľubici BĽANDOVEJ pomôcky zakúpene z vianočnej zbierky. Nákup edukačných pomôcok bol zameraný pre prácu s deťmi rôzneho postihnutia na kognitívny a motorický rozvoj. Svojím príspevkom sme málom prispeli aj k vytvoreniu novej špeciálnej miestnosti pre deti „Farebný snoezelen“zakúpením horolezeckej steny. Zabezpečenie týchto špeciálnych pomôcok, ktoré detský domov nemá možnosť získať inak ako zo sponzorských darov, si vyžiadalo dlhšie obdobie, tak sme deťom a aj pracovníkom domova urobili ďalšie Vianoce.  


Autor: rtn. Jana LAURINCOVÁ , Foto: SkVR bvrps - Dátum: 18.04.2011
Čítanosť: 22420
Verzia pre tlač

Skočiť na menu