Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


  • obrana vzdušného priestoru SR;
  • priama podpora pozemných jednotiek;
  • plnenie úloh leteckého výcviku so zameraním na letové úlohy doma a v zahraničí pod velením NATO a EÚ;
  • zúčastňovať sa na mierových humanitárnych operáciách na zabezpečenie a podporu mieru podľa požiadaviek OSN;
  • zabezpečenie leteckej pátracej záchrannej služby a pozemnej pátracej záchrannej služby;
  • výcvik v rámci Integrovaného záchranného systému s dôrazom na činnosť pri priemyselných haváriách a živelných pohromách (vyhľadávanie, hasenie, vyslobodzovanie, preprava ranených);
  • v dobe mieru a v krízových situáciách sa podieľať na eliminácii nevojenských a zmiešaných ohrození, vrátane eliminácie a odstraňovania následkov spôsobených živelnými katastrofami, mimoriadnymi udalosťami, záchrana osôb, majetku;
  • plniť ďalšie dopravné a výsadkové úlohy.

Skočiť na menu


Share