Preskocit navigáciu
SLOVCON UNFICYP - Sektor 4 HQ Oddelenie logistiky

SLOVCON UNFICYP - Sektor 4 HQ Oddelenie logistiky

22.01.2018 Oddelenie logistiky na veliteľstve Sektoru 4 je jedným z kľúčových organizačných prvkov zabezpečujúcim všestrannú logistickú podporu prebiehajúcich operácií. Oddelenie logistiky poskytuje všetkým jednotkám sektoru efektívne, účelné a včasné logistické zabezpečenie. Kontinuitu i plynulosť fungovania logistickej platformy zaisťuje výborná spolupráca s vojenskými a civilnými organizáciami v priestore nasadenia ako aj kvalitný a premyslený proces plánovania a delegovania zodpovednosti. O...

Zamerané na „patrolákov“

Zamerané na „patrolákov“
06.12.2017Slovenská strážna čata ako jedna z troch čiat strážnej roty je zodpovedná za plnenie operačných úloh s hlavným zameraním na patrolovaciu činnosť priamo v nárazníkovej ...

Strážna rota pod slovenským velením

Strážna rota pod slovenským velením
15.11.2017Strážna rota v slovenskom sektore je primárne určená na plnenie operačných úloh spojených najmä s výkonom patrolovacích činností v jednotlivých priestoroch zodpovednos...

9. časť - Právna služba v misii UNFICYP

9. časť - Právna služba v misii UNFICYP
18.10.2013Od rotácie marec 2013 mal príslušník právnej služby veliteľstva Vzdušných síl OS SR nadporučík Miroslav Matejko možnosť pôsobiť v mierovej operácii UNFICYP na Cypre v ...

8. časť - Výcvik Mobile Force Reserve (MFR) napreduje

8. časť - Výcvik Mobile Force Reserve (MFR) napreduje
23.07.2013Odo dňa, kedy bola na starom letisku v Nikózii vykonaná inšpekcia Force Commandera na riešenie krízových situácií, ktoré môžu vzniknúť v priestoroch nárazníkovej zóny ...

7. časť - Oddelenie Ops Info Sektoru 4

7. časť - Oddelenie Ops Info Sektoru 4
12.04.2013Ops Info Section tvoria dvaja príslušníci SLOVCON (1 dôstojník v hodnosti kapitán a 1 poddôstojník v hodnosti rotmajster). Spolu s Ops Section a Signal Section tvoria ...

6. časť - 3. strážna čata

6. časť - 3. strážna čata
13.02.2013Kde bolo, tam bolo... - tak sa začína nejedna slovenská rozprávka o zakliatej krajine. Prvý kontakt s nárazníkovou zónou sa nesie asi v tomto duchu. Miesto, ...

Skočiť na menu


Share