7. časť - Oddelenie Ops Info Sektoru 4


7. časť - Oddelenie Ops Info Sektoru 4

Ops Info Section tvoria dvaja príslušníci SLOVCON (1 dôstojník v hodnosti kapitán a 1 poddôstojník v hodnosti rotmajster). Spolu s Ops Section a Signal Section tvoria operačné oddelenie - Sector 4 Ops Branch, ktoré je centrom všetkých operácií Sektoru 4 a ktoré riadi 1 príslušník SLOVCON v hodnosti major.

Od marca 2012 nastúpili na dané oddelenie príslušník VÚ 3030 Zvolen npor. Ing. Miroslav MAJTNER na pozíciu náčelníka oddelenia a na funkciu jeho asistenta rtm. Martin KUBALÁK z VÚ 4405 Nitra. Pre obidvoch to bola nová skúsenosť z toho dôvodu, že to bolo ich prvé vyslanie na plnenie úloh mimo územia SR. Nové pracovné zaradenie znamenalo pre obidvoch profesionálnu výzvu, pretože na domovských útvaroch pracovali obaja na úplne odlišných postoch.

Práca na pozícii v oddelení Ops Info Sektoru 4 je veľkou výzvou pre každého jej príslušníka. Hlavnou náplňou je spravodajská činnosť v priestore zodpovednosti Sektoru 4, čo predstavuje zber, analýzu a distribúciu spravodajských informácii týkajúcich sa vojenských, polovojenských a policajných síl ako aj ostatných organizácií, ktoré by svojou činnosťou mohli ovplyvniť činnosť Sektoru 4 a misie UNFICYP.

Medzi ďalšie významné úlohy, ktoré plnia príslušníci oddelenia, je vyhodnocovanie bezpečnostných rizík, ktoré predstavujú aktívne mínové polia či už v nárazníkovej zóne alebo mimo nej. Ich pravidelnými inšpekciami v spolupráci s hlavným kartografom misie zabezpečujú požadovanú úroveň bezpečnosti vlastným jednotkám pri vykonávaní hliadkovania podľa konceptu 24/7.

V spolupráci s príslušníkmi UN polície (UNPOL) sa príslušníci oddelenia Ops Info podieľajú na koordinácii pri zabezpečovaní civilných podujatí v blízkosti, alebo vnútri nárazníkovej zóny. Medzi takéto podujatia patria výročné manifestácie, náboženské púte, bi-komunálne pikniky, demonštrácie a pod.

Bežný pracovný deň na oddelení Ops Info predstavuje spoluprácu so všetkými zložkami Sektoru 4 a veliteľstva misie ako aj ostatných Sektorov. Široké spektrum aktivít zahŕňa monitorovanie médií za účelom získania prehľadu o aktuálnej vojensko-politickej situácii v krajine a v okolitých štátoch, riešenie civilných a vojenských incidentov v nárazníkovej zóne na sektorovej úrovni v spolupráci so stálou službou Duty Officera, spracovanie štatistík a hlásení o jednotlivých incidentoch, riešenie požiadaviek civilných obyvateľov voči UN. V spolupráci s MOLO dôstojníkmi, oddelenie pravidelne aktualizuje záznamy o všetkých pozíciach opozičných síl rozmiestnených na čiarach zastavenia paľby ako aj o vlastných pozíciach. Pre potreby veliteľa spracováva analýzy a podklady do hlásení, briefingov a rokovaní s opozičným silami, ktorých sa aj aktívne zúčastňuje.

Zaužívanou súčasťou života oddelenia Ops Info sa stalo aj sprevádzanie UN veteránov, ktorí v minulosti slúžili v priestoroch kempu Generála Štefánika vo Famaguste. Keďže je zodpovedné aj za styk s verejnosťou a bezpečnosť kempu, spadá to do jeho pôsobnosti. Najväčší záujem každoročne prejavujú veteráni zo Švédska, ktorí sa stále radi vracajú do ich bývalého pôsobiska, vtedajšieho kempu Carl Gustaf. Tieto návštevy sa stali tradíciou a sú aj naďalej príjemným osviežením pre obidve zúčastnené strany.

Práca v medzinárodnom prostredí Sektoru 4, ktorý tvoria príslušníci zo štyroch krajín, poskytla možnosť zdokonaliť sa nielen v anglickom jazyku, ale pochytiť aj základné frázy z maďarského, srbského a chorvátskeho jazyka.

Rok pôsobenia na oddelení Ops Info Sektoru 4 znamenal pre jeho príslušníkov Miroslava a Martina neoceniteľnú skúsenosť. Rozhľad a miesto pôsobnosti zahŕňali lokalitu celého ostrova. Na jednej strane to predstavovalo nesmierne množstvo informácií, ktoré museli absorbovať a spracovať, no na druhej strane to zahŕňalo prístup do oblastí, kam sa ostatní členovia Sektoru 4 nemali šancu z operačných dôvodov dostať.

Keď sa človek po roku obzrie späť, je pre neho veľkým zadosťučinením, keď výsledky jeho práce ocenia jeho kolegovia, nadriadení aj podriadení, minimálne stiskom ruky a slovami uznania. Aj ked misia stále pokračuje, každý člen Sektoru 4 svojím podielom práce prispel k normalizácii života miestneho obyvateľstva a k lepším vyhliadkam do budúcnosti.

Po návrate domov, či už po pol roku alebo roku strávenom na Cypre, sa každý určite najviac teší na zvítanie so svojou rodinou a blízkymi. No zostane v ňom aj krásna spomienka na prostredie, v ktorom pracoval a spoznal nových priateľov a známych...

... a tá spomienka pretrvá navždy.


1111222

Autor: UNFICYP , Foto: UNFICYP - Dátum: 12.04.2013
Čítanosť: 20202
Verzia pre tlač

Skočiť na menu