8. časť - Výcvik Mobile Force Reserve (MFR) napreduje


8. časť - Výcvik Mobile Force Reserve (MFR) napreduje

Odo dňa, kedy bola na starom letisku v Nikózii vykonaná inšpekcia Force Commandera na riešenie krízových situácií, ktoré môžu vzniknúť v priestoroch nárazníkovej zóny (NZ), sa výcvik nezastavil, ale naopak, jeho kvalita a úroveň ďalej napreduje.

Svedčí o tom aj každodenná príprava, ktorá pozostáva z telesnej prípravy (Physical Training - PT), zabezpečenia verejného poriadku v prípade demonštrácií (Public Order Training), strelieb, spoločného patrolovania v NZ, atď. Popri hlavnej úlohe, ktorou je zabezpečenie vstupu do objektu veliteľstva operácie UNFICYP, príslušníci jednotky plnia aj úlohy čestnej stráže (Honour Guard), v ktorej má zastúpenie každá krajina pôsobiaca v MFR, stretnutia dvoch opozičných lídrov (severnej a južnej časti ostrova), a hasenie požiarov v NZ, ktoré sú v letnom období pomerne časté.

Vycvičenosť jednotky je v plnej miere pod vedením britských príslušníkov. Na každú z uvedených činností musia byť vojaci dobre fyzicky pripravení a z tohto dôvodu je PT organizovaný každý pracovný deň - to znamená, že deň sa pre všetkých začína už o 05:00 telesnou prípravou, nakoľko počasie v letných mesiacoch dosahuje v priebehu dňa teplotné maximá.

Ďalšia nie menej dôležitá vec je komunikácia. V jednotke pôsobia štyri národnosti rôznych kultúr – britská, argentínska, slovenská a maďarská; čo robí prácu zaujímavejšou, ale v krízových situáciách aj ťažšou. Teploty málokedy klesnú pod 35°C, takže aj jednoduchšie úlohy sú veľakrát náročné.

„Mnohokrát sa stane, že hneď po skončení pravidelného výcviku prichádzajú na rad ďalšie povinnosti. Bežne v mesiaci náš čas zamestnania presiahne aj 300 hodín. I napriek tomu ma práca v medzinárodnej jednotke napĺňa. Mám tu možnosť zvyšovať svoje jazykové, fyzické a pracovné skúsenosti“, hovorí slobodník Marián Kováčik, ktorý je príslušníkom MFR po druhýkrát. Jeho prvé pôsobenie v tejto jednotke bolo v rokoch 2008/2009.

Svoje prvé skúsenosti z medzinárodného prostredia pridáva aj desiatnik Juraj Podmanický: “Pôsobenie v MFR je pre mňa určite zaujímavé. Na fyzickú stránku sú kladené vysoké nároky, tak okrem povinnej telesnej prípravy musím aj vo voľnom čase na sebe pracovať. Keďže MFR je multinárodná jednotka, som nútený používať angličtinu, čo vítam a je to výborná škola. Totiž sú situácie, či už v rámci jednotky alebo v službe s civilným obyvateľstvom, kedy na riešenie rôznych problémov a situácií som sám a nie je nikto iný, na koho pomoc by som sa v tej chvíli mohol spoľahnúť . Pôsobenie v tejto jednotke beriem ako výbornú skúsenosť, či už kvôli zlepšeniu jazykových znalostí a fyzickej kondície, ale aj kvôli práci s vojakmi iných armád." V súčasnosti pôsobia v jednotke desiati príslušníci OS SR.

Práca MFR je pozitívne prezentovaná aj v zahraničných médiách: https://www.youtube.com/watch?v=Sqc8SfO8BQw 
http://www.unficyp.org/nqcontent.cfm?a_id=1341

Len spoločnými silami môže fungovať medzinárodný kolektív, jednotlivec musí počítať s pomocou zahraničných kolegov, a tak musí fungovať aj vzájomná dôvera.


1111222233334444

Autor: nrtm. Rastislav Matija - UNFICYP , Foto: UNFICYP - Dátum: 23.07.2013
Čítanosť: 15834
Verzia pre tlač

Skočiť na menu