9. časť - Právna služba v misii UNFICYP


9. časť - Právna služba v misii UNFICYP

Od rotácie marec 2013 mal príslušník právnej služby veliteľstva Vzdušných síl OS SR nadporučík Miroslav Matejko možnosť pôsobiť v mierovej operácii UNFICYP na Cypre v novej funkcii. Obdobie šiestich mesiacov od marca 2013 do septembra 2013, počas ktorých pôsobil vo funkcii welfare dôstojníka v Sektore 4 vo Famaguste, bolo pre neho životnou skúškou a zároveň výzvou.

Jeho úlohou v rámci plnenia služobných povinností bolo najmä organizovanie kultúrnych a športových aktivít v Sektore 4, vedenie kroniky, fotografovanie oficiálnych návštev, zabezpečenie vyhotovovania plakiet a športových ocenení, príprava článkov o živote a udalostiach, ktoré sa uskutočnili v mierovej operácii UNFICYP. Pritom je to len stručný výpočet povinností, ktoré sa stali súčasťou jeho pôsobenia v misii.

V súčasnosti v operácii UNFICYP nie je kreovaná funkcia právnika (právneho poradcu veliteľa). Keďže aj veliteľ multinárodného kontingentu v Sektore 4 má svoju priestupkovú a disciplinárnu právomoc, prítomnosť právnika v mierovej misii sa stala pre veliteľa o to potrebnejšia. Tieto slová potvrdil aj veliteľ Sektoru 4 podplukovník Adolf Uličný, ktorý bol veliteľom od septembra 2012 do septembra 2013.

Nadporučík Miroslav Matejko bol členom úrazovej komisie, ktorá dokumentovala pracovné úrazy. Právnické vzdelanie bolo využité najmä pri posúdení dvoch komplikovaných pracovných úrazov, ktoré sa stali slovenským vojakom. Jednalo sa najmä o právne posúdenie či išlo o dodržanie zásad BOZP, odôvodnenie okolnosti vzniku úrazu, ako aj okolností či nesie zodpovednosť za úraz sám vojak alebo organizačná zložka. Na základe tejto kvalifikácie bolo potom poskytnuté poškodeným vojakom príslušné bodové ohodnotenie úrazu a finančné plnenie.

Zmeny, ktoré nastali od marca 2013 pre vojakov pri čerpaní dovolenky UN leave na Cypre, boli ďalšou právnou oblasťou, s ktorou sa nadporučík Matejko stretol a s jeho prispením sa preniesla do reálnej praxe.

„Počas svojho šesť mesačného pôsobenia v misii UNFICYP na Cypre som mal možnosť pôsobiť v multinárodnom prostredí, kde som niekoľko týždňov zastupoval aj náčelníka personálnej skupiny či adjutanta, kde som získal skúsenosti, s ktorými som sa doteraz počas svojej vojenskej kariéry nestretol. Ešte cennejšia bola pre mňa komunikácia v anglickom jazyku s ostatnými príslušníkmi misie, ktorí boli z rôznych národností. Vznikli medzi nami aj silné priateľstvá.“ uzavrel svoje pôsobenie v misii na Cypre nadporučík Miroslav Matejko.

Na záver nadporučík Matejko uviedol „Myslím si, že v žiadnej vojne alebo konflikte nie je dôležité, či ste víťaz alebo porazený, najdôležitejšie je to, aby ste sa vrátili domov živý a zdravý. Mne sa to podarilo a želám presne to isté aj všetkým ostatným príslušníkom misie“.277

Autor: npor. Miroslav Matejko , Foto: npor. Miroslav Matejko - Dátum: 18.10.2013
Čítanosť: 16730
Verzia pre tlač

Skočiť na menu