Kluby a krúžky pri SKOČ posádky Zvolen súťažili s deťmi v Kasárńach SNP


Kluby a krúžky pri SKOČ posádky Zvolen súťažili s deťmi v Kasárńach SNP

Profesionálni vojaci Ozbrojených síl SR sa s pravidelne a v rôznych kútoch Slovenska podieľajú na zabezpečení aktivít na pozitívnu prezentáciu ozbrojených síl a na zvyšovanie ich dôveryhodnosti na verejnosti. Jednou z obľúbených aktivít, pri ktorých si maximum zážitkov odnáša práve najvďačnejšie najmladšie publikum sú aktivity súvisiace s dňom detí.

Jednou z prioritných oblastí práce v Stedisku kultúrno – osvetových činností posádky Zvolen je okrem rozvíjania národných a vojenských tradícií najmä vyhľadávanie foriem práce s rodinami. Nie sú to len rodiny vojakov slúžiacich mimo územia SR, ale aj deti vojakov a zamestnancov vojenských útvarov a zariadení v Posádke Zvolen. Aj preto boli pri príprave aktivity dňa detí vo Zvolene v Kasárňach SNP v sobotu 14. júna 2014 oslovení všetci profesionálni vojaci či zamestnanci posádky.

Doménu pri pripravenom programe tvorili ukážky klubov, krúžkov a VTJ, ktoré využívajú priestory strediska. Pestré ukážky spevu, súbojov, šermiarskych scénok či tanca skvele doplnili stanovištia príslušníkov Vojenskej polície z Banskej Bystrice a Vlkanovej a Mestskej polície Zvolen. Nosnou pointou akcie však bolo, aby tí, ktorí dlhodobo zabezpečujú aktivity k MDD iným, mohli priviesť do kasární svojich rodinných blízkych, priateľov a známych.

Akcií v súvislosti s dňom všetkých detí, ktorý je v súčasnosti slávi viac ako 20 krajín na svete, je organizovaných z roka na rok čoraz viac. Každý z účastníkov mohol porovnať odlišnosti a rovnako sa mohol zamyslieť, či sa nestane novým šermiarom či členom Karate klubu alebo Vojenskej telovýchovnej jednoty Taekwondo. Náčelník strediska major Baranec v úvode akcie zdôraznil vcelku málo známu skutočnosť, že oslavovanie sviatku súvisí so Svetovou konferenciou pre blaho detí v roku 1925 v Ženeve. Delegáti z 54 štátov vtedy schválili deklaráciu, v ktorej sa zaoberali chudobou, detskou prácou, vzdelávaním a ďalšími problémami detí.


11112222333344445555

Autor: mjr. Zdenko Baranec , Foto: rtm. Martin Boháč - Dátum: 20.06.2014
Čítanosť: 9918
Verzia pre tlač

Skočiť na menu