SNP a tradície ozbrojených síl SR pre žiakov ZŠ


SNP a tradície ozbrojených síl SR pre žiakov ZŠ

Skratka Slovenského národného povstania a tradície ozbrojených síl SR pre žiakov Základnej školy Martina Rázusa zo sídliska Zlatý Potok vo Zvolene boli hlavným motívom pestrých aktivít v Stredisku kultúrno – osvetových činností v kasárňach SNP vo Zvolene.
Žiaci základnej školy, s ktorými sa profesionálni vojaci Brigády velenia, riadenia a prieskumu Zvolen pravidelne stretávajú na spomienkových aktoch kladenia vencov na ústredných vojenských cintorínoch na Zlatom Potoku vo Zvolene mali vyučovacie dni 12. a 14. mája 2015 výraznou mierou spestrené. Návšteva kasární, ktorá pozostávala z ukážky práce vojenskej polície, sokoliara s informáciami o biologickej ochrane letísk, vojenského výstroja a výzbroje jednotlivca, boli sprievodnými prezentačnými časťami dňa.
Tým hlavným bodom programu bola osvetová prednáška náčelníka strediska majora Zdenka Baranca zameraná na dôležitosť pripomínania si 2. svetovej vojny a odkazu Slovenského národného povstania.


Pestrý program doplnili spoluorganizačne šermiari záujmového klubu VIR FORTIS pri SKOČ a inšpektor preventista Mestskej polície vo Zvolene pán Jozef Michalík.

Záštitu nad akciou zameranou na odovzdávanie odkazu boja proti fašizmu a rozvíjania národných a vojenských tradícií v prospech mladej generácie prevzal pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Zvolene.


SNP a tradície ozbrojených síl SR pre žiakov ZŠSNP a tradície ozbrojených síl SR pre žiakov ZŠSNP a tradície ozbrojených síl SR pre žiakov ZŠSNP a tradície ozbrojených síl SR pre žiakov ZŠSNP a tradície ozbrojených síl SR pre žiakov ZŠSNP a tradície ozbrojených síl SR pre žiakov ZŠSNP a tradície ozbrojených síl SR pre žiakov ZŠSNP a tradície ozbrojených síl SR pre žiakov ZŠSNP a tradície ozbrojených síl SR pre žiakov ZŠSNP a tradície ozbrojených síl SR pre žiakov ZŠ

Autor: mjr. Zdenko Baranec , Foto: por. Marián Dolník - Dátum:
Čítanosť: 5593
Verzia pre tlač

Skočiť na menu