Preskocit navigáciu

Zamerané na „patrolákov“


Zamerané na „patrolákov“

Slovenská strážna čata ako jedna z troch čiat strážnej roty je zodpovedná za plnenie operačných úloh s hlavným zameraním na patrolovaciu činnosť priamo v nárazníkovej zóne tzv. Buffer zóne (BZ). O tieto úlohy sa starajú príslušníci troch patrolovacích družstiev na patrolovacej základni CP-10, ktorá sa nachádza vo vnútri nárazníkovej zóny blízko obce Dherynia. Okrem hliadkovania v BZ, “patroláci” taktiež zabezpečujú hliadkovanie na tzv. Corridor Road, ktorá je spojnicou dvoch častí výsostného územia Veľkej Británie na tomto ostrove. Slovenským vojakom pribudla aj nová operačná úloha, ktorou je neustále pozorovanie vytvárajúceho hraničného prechodu medzi severnou a južnou stranou ostrova práve pri patrolovacej základni CP-10. Tento priestor pozorujú z pozorovacieho stanovišťa OP-143.

Každodennou náplňou patrolákov je riešenie civilných a vojenských incidentov. Pri vojenských incidentoch, ktorých je podstatne menej, ide zväčša o nenahlásené aktivity opozičných jednotiek, ako napríklad vykonávanie strelieb, vojenského výcviku resp. údržby vlastných vojenských pozícií. V rámci civilných sú najčastejšie riešení farmári, ktorí obhospodarujú svoje polia v priestore BZ bez patričných povolení, „psičkári“ ktorí sa pohybujú v BZ so svojimi psami bez povolenia, zablúdení turisti, alebo problémy s vytváraním nelegálnych skládok s odpadom. V poľovníckej sezóne riešime nemálo incidentov spojených predovšetkým s nelegálnym lovom vtáctva a zvery.

„Služba nám začína poučením do služby, kde nám veliteľ čaty upresní činnosť patrolovania. O 20:00 nasadáme dvaja do auta, vykonáme kontrolu spojenia a začíname večernú patrolu do druhej rána, kedy nás strieda stand-by patrola. Do terénu opäť vyrážame o ôsmej ráno a pokračujeme do 14:00, kedy sa stávame stand-by patrolou. Aj počas stand-by sme stále pripravení v prípade potreby vyraziť do BZ, napr. pri požiaroch, ktoré sú tu časté.“ Povedal veliteľ 2. družstva rotmajster Henrich Horňák rodák z Trebišova, ktorý pôsobí na funkcii veliaceho poddôstojníka 2.mechanizovanej čaty 3.mechanizovanej roty na 22.mpr Michalovce.

„Ako jediná čata zo strážnej roty má tá slovenská pod dohľadom aj námornú čiaru, ktorú sledujeme z tzv. pozície Baywatch ktorá sa nachádza na východne strane ostrova. Voľná plavba lodí, plávanie, pohyb na športových, rybárskych a výletných člnoch končí niekoľko desiatok metrov pred miestom, kde z mora vystupujú viditeľné bóje, ktoré označujú začiatok hranice severnej časti ostrova. Hlavne v letnej sezóne sú veľmi časté incidenty prekročenia tejto námornej čiary. Najčastejšími incidentami sú asi psičkári, ktorí neustále prekračujú hranicu Buffer zóny. Niektorí po upozornení poslúchnu, iní zas nie a opätovne sa vracajú.

Mám jeden zaujímavý zážitok z patroly, keď som šiel za jedným starším pánom „psičkárom“, upozorniť ho aby opustil BZ, tak na mňa začal hovoriť plynulou češtinou, čo ma náramne prekvapilo, lebo som nemusel používať angličtinu“ povedal jeden z patrolákov slobodník Igor Lénart rodák z Nitry, ktorý na Slovensku pôsobí vo funkcii guľometníka čestnej stráže prezidenta SR.

Ďalším priestorom zodpovednosti slovenskej strážnej čaty, kde operujú dve slovenské patrolovacie družstvá je Varosha tiež označovaná ako „mesto duchov“. V tomto priestore je dislokovaná základňa PB-152 a pozorovacie stanovište OP-149, ktoré sú zodpovedné za monitorovanie dodržiavania „Status Quo“ v tomto bývalom rozsiahlom turistickom a rekreačnom stredisku, uzavretom a neobývanom od konfliktu v roku 1974.

„Pozorovatelia vykonávajúci danú službu (či už na OP-149 alebo PB-152) pozorujú a hlásia porušenie STATUS QUO vo vnútri Varoshe a akúkoľvek činnosť civilných osôb či robotníkov, fotografovanie vojenským personálom alebo civilným obyvateľstvom. Každý pozorovateľ vykonáva službu nepretržite počas denného svetla a činnosť pozorovania ukončí pol hodiny po zotmení.” Povedal veliteľ 4. družstva rotmajster Martin Stanko pôvodom z Uliča, ktorý na Slovensku pôsobí ako veliaci poddôstojník protitankovej čaty roty bojovej podpory u 22.mpr Michalovce.

Slobodník Michal Hadraba, rodák z Banskej Bystrice, ktorý na Slovensku pôsobí ako strelec protilietadlového kompletu IGLA v Nitre hovorí. „Služba príslušníkov Slovconu slúžiacich vo Varoshi je ozaj špecifická. Najme z dôvodu že vo vnútri Varoshe je obmedzený pohyb UN personálu, ako napríklad maximálne 2 osoby vo vozidle. Ďalej sa musia vojaci slúžiaci vo Varoshi vyrovnať je fakt, že vstup a výstup z Varohe je povolený iba v čase od 07:00 do 19:00, tomu musíme prispôsobiť všetok život na pozícii. Či sa to už týka služobných povinností, zásobovania jedlom, vodou, či technickým zabezpečením na bezproblémový chod pozície, a samozrejme tomu musíme prispôsobiť aj svoj voľný čas.”

V neposlednom rade má strážna čata aj ďalšiu úlohu a tou je 24 hodinová služba príslušníka ďalšieho patrolovacieho družstva na styčnom stanovišti v osade Strovilia, ktorá bola obsadená tureckými vojakmi v roku 2000. V tejto osade, kontrolovanej turecko-cyperskými policajtmi žije 9 gréckych Cyperčanov. „Službu tu vykonávame spolu s vojakom TCSF (Turkish Cypriot Security Forces) ako jediní na ostrove a preto potreba určitej diplomacie pri rozhovoroch je tu viac než žiadaná. Pre gréckych Cyperčanov sme tu ako ochranná ruka a cítia v nás záruku bezpečnosti” povedal veliteľ 3.družstva rotný Peter Vrbovský, rodák zo Zvolena ktorý pôsobí v tejto operácii už tretí krát.

„Našou hlavnou úlohou je 24-hodinové patrolovanie v Buffer zóne, s ktorým súvisia úlohy ako dodržiavanie poriadku, kontrolovanie povolení pohybu civilných osôb, zabraňovanie vstupu poľovníkov do nárazníkovej zóny, ale predovšetkým dohliadanie na pevne stanovené pravidlá udržiavania Status Quo“ konštatuje veliteľ čaty nadporučík Ján Bečkei, ktorý na Slovensku pôsobí ako zástupca veliteľa protilietadlovej raketovej batérie KUB v Nitre. „Narušenia v nárazníkovej zóne máme na dennom poriadku, ale moji patroláci sú pripravení správne reagovať a svoju prácu vykonávajú na veľmi dobrej úrovni.“ dodal rodák zo Zvolena, ktorý je na svojej prvej zahraničnej misii a dopĺňa „Mojou pravou rukou je môj veliaci poddôstojník čaty rotný Ladislav Fodor, rodák z Dunajskej Stredy, ktorý v tejto misii už pôsobil, a ktorého rady sú pre mňa neoceniteľnou súčasťou pri každodennom rozhodovaní a riadení jednotky. Jeho profesionálny prístup k riešeniu každodenných úloh je vzorom pre všetkých príslušníkov čaty. Preto ho považujem za vojaka na správnom mieste.“

„Pôsobiť ako veliaci poddôstojník čaty v ktorej sa život prakticky nikdy nezastaví je skutočne náročné. Práca so 6. družstvami v podriadenosti, ktoré sú dislokované na rôznych základniach v rámci Sektoru 4 vyžaduje neustálu kooperáciu s veliteľmi družstiev vo všetkých oblastiach, ktoré si táto misia vyžaduje.“ povedal veliaci poddôstojník čaty, ktorý na Slovensku pôsobí ako veliteľ družstva.

Na záver veliteľ čaty dodáva „Pevne verím a som presvedčený, že všetky úlohy postavené pred slovenskú čatu splníme so cťou a tím prispejeme k pozitívnej reprezentácii Slovenskej republiky a Ozbrojených síl SR na tomto ostrove a v operácii UNFICYP.“


1111

Autor: UNFICYP - Sektor 4 , Foto: UNFICYP - Sektor 4 - Dátum: 06.12.2017
Čítanosť: 8814
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share