Triedne skúšky riadiacich letovej prevádzky a riadiacich bojového použitia


Triedne skúšky riadiacich letovej prevádzky a riadiacich bojového použitia

Dňa 17. apríla 2018 sa v priestoroch veliteľstva vzdušných síl uskutočnili triedne skúšky riadiacich letovej prevádzky na 1. a 2. triedu príslušníkov podriadených útvarov Vzdušných síl OS SR.

Na pôde veliteľstva vzdušných síl preskúšavaných dôstojníkov osobne privítal zastupujúci náčelník Oddelenia leteckého výcviku kapitán Jozef Gejdoš a prítomným predstavil jednotlivé body programu samotného preskúšania.

Preskúšanie prebiehalo formou testov v programe AVIS. 3 riadiaci letovej prevádzky z taktického, dopravného krídla a krídla velenia riadenia a prieskumu sa počas testovania popasovalo s problematikou ako je aerodynamika, letecké vojenské predpisy, ICAO predpisy, letecká meteorológia, frazeológia, predpisy o používaní leteckej techniky, smernice, nariadenia, doktríny a ďalšie.

Dosiahnutím jednotlivých stupňov triednosti si piloti a riadiaci letovej prevádzky zvyšujú svoju odbornú spôsobilosť a pre každého to znamená potvrdenie určitej úrovne vedomostí a získaných skúsenosti v práci, ktorú dlhé roky vykonával. Každý vyšší stupeň triednosti znamená vyššie dosiahnutú métu vo svojej profesionálnej kariére.

Vo vzdušných sú silách 3 stupne triednosti odbornosti „pilot, riadiaci letovej prevádzky a radarový riadiaci bojového použitia“. Triedne skúšky na 1. a 2. triedu sa v priestoroch veliteľstva vzdušných síl vykonávajú dvakrát v priebehu roka na základe podanej žiadosti, súhlasného stanoviska nadriadeného veliteľa a potvrdení o absolvovanom preskúšania z fyzickej zdatnosti, ktoré nesmie byť horšie ako 2. Následne po úspešnom absolvovaní skúšok daného profesionálneho vojaka vymenováva do uvedených tried veliteľ vzdušných síl. Do 3. triedy pilotov a riadiacich letovej prevádzky vymenováva veliteľ útvaru po vykonaní triednych skúšok vo vojenskom útvare.


Triedne skúšky riadiacich letovej prevádzky a riadiacich bojového použitiaTriedne skúšky riadiacich letovej prevádzky a riadiacich bojového použitiaTriedne skúšky riadiacich letovej prevádzky a riadiacich bojového použitia

Autor: kpt. Jozef Gejdoš , Foto: rtn. Miroslava Indrová - Dátum: 19.04.2018
Čítanosť: 6805
Verzia pre tlač

Skočiť na menu