Preskocit navigáciu

Zasadala Vojenská rada veliteľa vzdušných síl


Zasadala Vojenská rada veliteľa vzdušných síl

Rozhodovacia a riadiaca právomoc vyplývajúca z funkcie veliteľa Vzdušných síl OS SR pokrýva široké spektrum odborných oblastí. Na zabezpečenie, podporu a sprehľadnenie s tým súvisiacich procesov bola vo vzdušných silách vytvorená Vojenská rada veliteľa vzdušných síl.

Vojenská rada plní funkciu poradného orgánu veliteľa pri rozhodovaní o kľúčových záležitostiach a riešení koncepčných úloh v rámci vzdušných síl. Jej členmi sú hlavní funkcionári velenia a štábu veliteľstva vzdušných síl, velitelia podriadených útvarov a na zasadnutia sú tiež podľa potreby prizývaní aj odborní funkcionári z úrovne Generálneho štábu OS SR a ministerstva obrany. Vojenská rada zasadá niekoľkokrát v priebehu roka, podľa schváleného plánu v súlade s rozhodnutím veliteľa vzdušných síl.

Druhé tohtoročné zasadanie vojenskej rady pod vedením generálmajora Ľubomíra Svobodu sa uskutočnilo 3. mája v priestoroch veliteľstva vzdušných síl vo Zvolene. V rámci zasadnutia boli predložené, prerokované a schválené aktuálne materiály z oblasti protivzdušnej obrany, prevádzky a údržby leteckej techniky a plánovania zdrojov.

Prítomní velitelia útvarov zároveň informovali veliteľa vzdušných síl o stave výcviku, prípravy plánovaných cvičení a prevádzkyschopnosti leteckej techniky. V rámci následnej diskusie tiež poukázali na problémy, s ktorými sa stretávajú pri plnení úloh.

Ďalšie zasadnutie Vojenskej rady veliteľa vzdušných síl je naplánované v mesiaci jún 2018.


111

Autor: vvzs , Foto: rtn. Miroslava Indrová - Dátum: 03.05.2018
Čítanosť: 6397
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share