Vo vzdušných silách prebieha jedno z najväčších cvičení AIR SHIELD 2018


Vo vzdušných silách prebieha jedno z najväčších cvičení AIR SHIELD 2018

Vykonaním úvodného (STARTEX) brífingu o 10,00 hod. dňa 8. októbra 2018 začal riaditeľ cvičenia AIR SHIELD 2018 (ďalej len AISD) brigádny generál Miroslav Lorinc etapu praktickej prípravy cvičiacich na vykonanie cvičenia AISD. Cieľom brífingu bolo zjednotiť pohľad účastníkov cvičenia na proces jeho riadenia a operačnú situáciu, v ktorej budú úlohy operácie AISD 2018 plnené.

Samotné cvičenie sa od dnes, 9. októbra 2018, preklopilo do jeho hlavnej fázy, ktorá potrvá do 11. októbra 2018. Cvičenie je riadené distribuovaným spôsobom z centra riadenia cvičenia (EXCON) vybudovaného v priestoroch veliteľstva vzdušných síl s využitím nástroja na podporu riadenia cvičenia JEMM.

Precvičenie systému velenia a riadenia vzdušných operácii, čo predstavuje hlavný cieľ cvičenia, je vykonávané prostredníctvom syntetickej (SYNADEX) a reálnej (LIVEX) rozohry. V rámci plnenia úloh operácie sú v plnom rozsahu využívané nástroje na podporu velenia a riadenia ako sú ICC, JCHAT, CSI a LETVIS.

Do cvičenia je reálne nasadených vyše 1600 cvičiacich a takmer 150 ks pozemnej a leteckej techniky. Ako primárne cvičiaci sú prvky velenia a riadenia vzdušných síl a sekundárne cvičiaci zase štáby a jednotky veliteľstva a útvarov vzdušných síl. V poobedňajších hodinách sa s činnosťou na jednotlivých pracoviskách osobne oboznámil aj brigádny generál Lorinc.

Cvičenie AISD 2018 predstavuje vrcholnú výcvikovú aktivitu vo vzdušných silách a zároveň ide o jedno z najväčších cvičení v kompetencii vzdušných síl čo sa týka počtu cvičiacich, nasadených síl a prostriedkov.

Cieľom cvičenia AISD je precvičenie činností štábov podriadených útvarov Vzdušných síl OS SR pri plánovaní a vykonávaní ochrany a obrany vzdušného priestoru SR a je pokračovaním súboru cvičení AIR SHIELD 2015, AIR SHIELD 2017 a MODRÁ VLNA 2016.


111122223335555611

Autor: vvzs , Foto: rtn. Katarína Miškayová, plrb Nitra - Dátum: 10.10.2018
Čítanosť: 7831
Verzia pre tlač

Skočiť na menu