Preskocit navigáciu

Cvičenie Jackal Cave 2020


Cvičenie Jackal Cave 2020

V tomto výcvikovom roku, tak výrazne poznačenom všadeprítomnou pandémiou, nebolo veľa medinárodných cvičení, kde by si mohli naši piloti a podporný personál precvičit a zdokonaliť nadobudnuté spôsobilosti a zručnosti. O to viac sa cení prítomnosť vybraného personálu vrtuľníkového krídla na cvičení Jackal Cave 2020, ktoré sa konalo od 14. do 25. septembra 2020 v Maďarsku.
Jackal Cave bolo primárne zamerané na výcvik skupín špeciálnych jednotiek a zúčastnili sa ho príslušníci z Maďarska a Slovenska. Podpora zo vzduchu bola v podaní dvoch slovenských vrtuľníkov UH-60M Black Hawk, ktoré boli dislokované priamo na leteckej základni v Pápe.
Počas prvého týždňa sa vykonávali lety na rekognoskáciu plôch a integračný výcvik na zosúladenie cvičiacich jednotiek.
Druhý týždeň bol zameraný na vykonávanie špeciálnych operácií spojených so spoločným plánovaním s jednotkami pre špeciálne operácie. Úlohy boli zamerané na precvičenie alternatívnych spôsobov vysadenia – zlaňovanie na tenkom lane, FAST ROPE a vyzdvihnutie špeciálnych jednotiek využitím systému SPIES. Okrem toho posádky plnili úlohy na zastavovanie a zneškodňovanie vozidiel (vehicle interdiction), pátrania a záchrany odlúčených vojakov od vlastných jednotiek (personnel recovery), a lety na záchranu ranených (CASEVAC), s využitím predsunutého leteckého navádzača.
Lety boli vykonávané v dennej aj nočnej dobe s celkovým náletom 58 hodín, 20 minút a 232 letov.
Hlavným prínosom cvičenia bol výcvik pilotov v alternatívnych spôsoboch zasadenia a vyzdvihnutia špeciálnych jednotiek počas dňa aj v noci s použitím zariadení na nočné videnie, výcvik s predsunutými leteckými navádzačmi, ako aj pristávanie vrtuľníkov na strechách budov vo výcvikovom priestore Újdorogd.
Účasťou na medzinárodnom cvičení v zahraničí príslušníci krídla získavajú popri praktických skúsenostiach kredibilitu a v aliančnom prostredí dokazujú svoju plnohodnotnú pripravenosť na vykonávanie spoločných operácií aj pod prípadným spoločným velením NATO.


Cvičenie Jackal Cave 2020Cvičenie Jackal Cave 2020Cvičenie Jackal Cave 2020Cvičenie Jackal Cave 2020

Autor: npor. Maroš Kövér - Dátum: 07.10.2020
Čítanosť: 4972
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share