Z ďakovných listov vojakom vyberáme


Z ďakovných listov vojakom vyberáme

Obec Domaníky, v zastúpení starostkou obce Máriou Mozolovou, chcem touto cestou vysloviť poďakovanie veliteľovi odberného miesta v obci Domaníky rtn. Petrovi Mozoľovi z VÚ 3030 Zvolen za zodpovedne a precízne zvládnutú úlohu pri príprave a organizovaní odberov pri celoplošnom testovaní na COVID-19 dňa 1. 11. 2020 v našej obci.

Mária Mozolová, starostka obce Domaníky

 

Vážený pán plukovník Adolf Uličný,

Dovoľte mi, aby som Vám vyjadrila veľké a najmä úprimné poďakovanie za prácu, ktorú ste vy spolu so svojimi kolegami zabezpečovali počas tohto víkendu v rámci akcie "Spoločná zodpovednosť".
Ako dobrovoľníčka som bola osobne prítomná pri testovaní na odbernom mieste - ZŠ Prachatická, Zvolen a teda mala som možnosť aspoň v nepatrnej miere nahliadnuť do zákulisia príprav tejto mimoriadnej akcie a vytvoriť si obraz o rozsiahlosti príprav.
Obrovské nasadenie Vašich ľudí bolo naozaj obdivuhodné a preto mi nedá, aby som osobne nevyzdvihla prístup p. majora Igora Serbina, ktorý bol "vedúcim nášho odberného tímu".
Jeho práca bola vysoko profesionálna a zároveň "ľudská". Počas celej doby sa snažil, aby členovia tímu zvládali svoju úlohu čo najlepšie. V priebehu testovania sa nevyskytla žiadna konfliktná situácia a za to mu patrí veľká vďaka!

Bolo mi cťou pracovať s každým jedným členom nášho tímu.

Dana Chlpošová

Dobrý deň pán Uličný,
chcel by som Vám veľmi pekne poďakovať, za pomoc pri plošnom testovaní v okrese Rimavská Sobota. Tým že ste dňa 01.11.2020 do nášho okresu odsúhlasili mobilné odberové tímy sme boli schopní zabezpečiť otestovanie v obciach, v ktorých by vôbec nedošlo k otvoreniu odberného miesta z dôvodu nedostatku zdravotníckych pracovníkov. V našom okrese sa nachádza veľmi veľa malých obcí a bez mobilných odberových tímov by sa obyvatelia, ktorí nie sú schopní sa za testovaním presunúť do inej obce, vôbec neotestovali.

Ďakujem a prajem pekný deň.


Mgr. Karol Anger, Odbor krízového riadenia, Okresný úrad Rimavská Sobota 
 

Dobrý deň,

chcela by som srdečne poďakovať za odborné vedenie a ľudský prístup rtn. Martinovi Noskovi, ktorý pôsobil dňa 01.11.2020 pri plošnom testovaní ako veliteľ odberného miesta v obci Súdovce. Celý náš tím zodpovedne viedol, neúnavne vysvetľovať, prideľoval úlohy, poskytoval potrebné informácie pred, počas ale i po ukončení akcie. Vďaka jeho nasadeniu a zodpovednému prístupu sme celú, pre nás všetkých novú a neľahkú úlohu bravúrne zvládli.

Mgr. Andrea Hanuliaková, starostka obce Súdovce


Dobrý deň,
som starostom obce Budiná v okrese Lučenec a chcel by som sa touto cesto veľmi pekne poďakovať v mojom mene ako aj v mene občanov, ktorí sa zúčastnili na celoplošnom testovaní v dňoch 31.10. a 1.11.2020 armáde SR, za výborné zvládnutie tohto testovania. Osobitne ďakujeme vojakovi, ktorý bol prítomný na testovaní v našej obci dňa 1.11.2020 pánovi Švihoríkovi, lebo tak ako on aj všetci ostatní, ktorí boli zapojení do tejto operácie museli v posledných dňoch podať nadštandardné výkony a riešiť problémy za pochodu. Všetkým Vám patrí obrovské ĎAKUJEME.

Marian Čerpák, starosta obce Budiná

 

Vážený pán plukovník,

dovoľte mi úprimne sa Vám poďakovať a vyjadriť úctu za Vaše obdivuhodné nasadenie, podporu, pracovitosť a obetavosť, ktorými ste prispeli k zvládnutiu náročnej operácie „Spoločná zodpovednosť“ v našom meste. Tento víkend sa viac ako inokedy potvrdilo, že v ťažkých chvíľach nám pomôže iba zodpovednosť a spolupráca. Celému tímu Regionálneho Veliteľstva Zvolen a všetkým nasadeným profesionálnym vojakom patrí obrovská vďaka. Pre nás všetkých odviedli kus poctivej práce.

Zvlášť oceňujem Vašu osobnú angažovanosť pri koordinácii a zabezpečení operatívnych úloh, ktoré sa v priebehu testovania vyskytli.

Prajem Vám predovšetkým pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov a množstvo síl na zvládnutie každej výzvy.

PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

 

Vážené velenie vzdušných síl

Chcem Vám touto cestou poďakovať za organizovanie operácie Spoločná zodpovednosť v banskobystrickom kraji.
Sám som mal možnosť byť pár krát cez víkend na základni Sliač, a vidieť, s akou obetavosťou a nasadením sa všetci zapojili do tejto operácie.

Obzvlášť chcem vyzdvihnúť prácu mjr. Tomáša KROPÁČKA, a kpt. Petra MACKA, ktorí boli pridelení do štábu k nám na Okresný úrad Banská Bystrica.

Musím skonštatovať, že práca týchto pánov bola excelentná. Obzvlášť považujem za potrebné vyzdvihnúť organizačné schopnosti a prístup mjr. Kropáčka, ktorý sa iniciatívne a bez ďalšieho úkolovania snažil pracovať tak, aby kolegom vojakom zjednodušil plnenie ich úloh, čo sa mu do značnej miery aj darilo.

Ďakujem.

Prajem Vám všetko dobré

JUDr. Martin Dolinaj, prednosta | Okresný úrad Banská Bystrica

 
1

Autor: vvzs , Foto: vvzs - Dátum: 06.11.2020
Čítanosť: 6684
Verzia pre tlač

Skočiť na menu