Vzdušné sily precvičili svoje spôsobilosti počas cvičenia Tatra Freedom 2022


Vzdušné sily precvičili svoje spôsobilosti počas cvičenia Tatra Freedom 2022

V miestach dislokácie veliteľstva a podriadených útvarov  vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky bolo v dňoch 18. - 26. októbra 2022 vykonávané cvičenie TATRA FREEDOM 2022 zamerané na precvičenie širokého spektra spôsobilostí využívaných pri vedení vzdušných operácií.

Hlavnou úlohou cvičiacich bolo zabezpečiť nepretržitú ochranu a obranu vzdušného priestoru a poskytovať palebnú a bojovú podporu jednotkám spolupôsobiacim vo vytvorenom operačnom zoskupení. Pôsobenie cvičiacich pri napĺňaní svojho poslania bolo dynamicky menené naplánovanými incidentmi simulovaným protivníkom, ohrozujúcim postavenia jednotiek vzdušných síl nekonvenčným - hybridným spôsobom.

Ďalšie úsilie cvičiacich bolo zamerané na precvičenie spôsobilosti plánovania a riadenia vzdušných operácií, spôsobilosti vykonávania protivzdušnej obrany objektov a zariadení kritickej infraštruktúry. Významnou úlohou bolo aj  precvičenie spôsobilostí vrtuľníkovej jednotky deklarovanej v rámci síl vyššej pripravenosti NATO vykonaním manévru na predsunutú leteckú základňu.  

Precvičenie určených úloh bolo rozdelené do dvoch fáz.

V prvej fáze cvičenia boli k podpore rozohry a plneniu úloh v maximálnej miere využívané simulačné technológie. Hlavné úsilie cvičiacich bolo zamerané na plánovanie a riadenie vzdušných operácii. Táto fáza bola vykonaná za účasti amerických a nemeckých  príslušníkov spojeneckých jednotiek, pôsobiacich na území Slovenska.

Druhá fáza bola zameraná na reálne plnenie úloh cvičiacimi, ktorí boli riadení prvkami národného velenia a riadenia vzdušných operácií – Air Command and Control (AirC2), pracujúceho v koordinácii s nadnárodným miestom velenia vzdušných operácií aliancie – Joint Force Air Command (JFAC). V reálnom operačnom prostredí, opäť ovplyvňovanom hybridným pôsobením protivníka, boli vykonávané vzdušné operácie v celej operačnej škále. Systémy protivzdušnej obrany pôsobili proti simulovaným hrozbám.


Vzdušné sily precvičili svoje spôsobilosti počas cvičenia Tatra freedom 2022Vzdušné sily precvičili svoje spôsobilosti počas cvičenia Tatra freedom 2022Vzdušné sily precvičili svoje spôsobilosti počas cvičenia Tatra freedom 2022Vzdušné sily precvičili svoje spôsobilosti počas cvičenia Tatra freedom 2022Vzdušné sily precvičili svoje spôsobilosti počas cvičenia Tatra Freedom 2022Vzdušné sily precvičili svoje spôsobilosti počas cvičenia Tatra Freedom 2022Vzdušné sily precvičili svoje spôsobilosti počas cvičenia Tatra Freedom 2022Vzdušné sily precvičili svoje spôsobilosti počas cvičenia Tatra Freedom 2022Vzdušné sily precvičili svoje spôsobilosti počas cvičenia Tatra Freedom 2022Vzdušné sily precvičili svoje spôsobilosti počas cvičenia Tatra Freedom 2022Vzdušné sily precvičili svoje spôsobilosti počas cvičenia Tatra Freedom 2022Vzdušné sily precvičili svoje spôsobilosti počas cvičenia Tatra Freedom 2022

Autor: vvzs , Foto: vvzs - Dátum: 28.10.2022
Čítanosť: 3270
Verzia pre tlač

Skočiť na menu