Odborný seminár OOaDTČ ÚVP Topoľčany


Odborný seminár OOaDTČ ÚVP Topoľčany Dňa 10. februára 2011  bol zorganizovaný Oddelením odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti ÚVP Topoľčany odborný seminár pod názvom „Možnosti profylakcie trestnej činnosti za účasti VP a veliteľských orgánov“ v priestoroch Posádkového klubu Jaselských kasární Topoľčany. Program obsahoval témy zamerané na :

1. Zneužívanie inštitútu cestovných náhrad a služobného voľna.
2. Povinnosti prevádzkovateľa a vodičov v cestnej premávke.
3. Falšovanie maturitných vysvedčení.
4. Problematika alkoholu a iných návykových látok v rezorte MO SR.
5. Symboliky prívržencov extrémistických skupín a ich prejavy v OS SR.

Počas semináru topoľčianski vojenskí policajti odprezentovali nové pohľady na spoločný postup príslušníkov VP a veliteľských orgánov pri predchádzaní a zamedzovaní trestnej a inej protispoločenskej činnosti na teritóriu ich súčasti. Semináru sa zúčastnili najmä príslušníci zaradení na finančných, personálnych a právnych pracoviskách, z Topoľčian, Levíc, Nitry, Kuchyne, Sereďe, Hlohovca, Personálneho úradu OS Liptovský Mikuláš a VÚ 1717 Trenčín a tiež pozvaní hostia - pracovníčka na úseku prevencie kriminality KR PZ SR v Nitre mjr. Mgr. Eva Čakajdová a mjr. Mgr. Milan Cerovský z Riaditeľstva VP Trenčín, celkovo v počte 56 osôb.
V rámci spätnej väzby boli zisťované veľmi pozitívne ohlasy na takýto typ realizácie prevencie kriminality, navyše navrhované systémové opatrenia môžu mať záber na cieľové skupiny osôb v počte asi 4.500 prof. vojakov a zamestnancov v rezorte MO SR.

seminár OOaDTČ ÚVP Topoľčany-fotoseminár OOaDTČ ÚVP Topoľčany-foto

Autor: UVP TO , Foto: UVP TO - Dátum: 16.02.2011
Čítanosť: 30239
Verzia pre tlač

Skočiť na menu