Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa VzS vo Zvolene


Veliteľské zhromaždenie veliteľa VzS vo Zvolene

V dňoch 16. - 17. februára sa prvýkrát v priestoroch veliteľstva vzdušných síl vo Zvolene uskutočnilo Veliteľské zhromaždenie veliteľa vzdušných síl. Hlavnou úlohou zhromaždenia bolo vyhodnotiť plnenie úloh výcvikového roka 2010 vo vzdušných silách.

Podanie hlásenia veliteľovi vzdušných síl generálmajorovi Martinovi BABIAKOVI zástupcom veliteľa vzdušných síl brigádnym generálom Ľubomírom SVOBODOM otvorilo prvý deň veliteľského zhromaždenia za prítomnosti hlavných funkcionárov veliteľstva a podriadených útvarov a ďalších zúčastnených profesionálnych vojakov vzdušných síl. Pozvanie prijali náčelník Generálneho štábu OS SR generál Ľubomír BULÍK, rektor AOS gen. M. R. Štefánika brigádny generál Miroslav KELEMEN, zástupca veliteľa síl výcviku a podpory brigádny generál Juraj KRIŠTOFOVIČ a taktiež riaditeľka Úradu vojenského letectva plukovníčka Soňa MATUNÁKOVÁ spolu s hlavným inšpektorom bezpečnosti letov plukovníkom Jánom SALAJOM.

Po privítaní náčelníka generálneho štábu veliteľom vzdušných síl nasledovala hlavná časť programu zhromaždenia, kde veliteľ vzdušných síl formou pútavej multimediálnej prezentácie vyhodnotil plnenie úloh vzdušných síl vo výcvikovom roku 2010. „V súvislosti s našimi medzinárodnými záväzkami sme zabezpečili nepretržitú ochranu vzdušného priestoru v rámci integrovaného systému protivzdušnej obrany NATO NATINADS a úlohy spojené s prevádzkou leteckej pátracej a záchrannej služby nielen pre vojenské, ale aj civilné letectvo. V rámci medzinárodného krízového manažmentu sme v roku 2010 prevzali zodpovednosť za prípravu a výcvik personálu pre mierovú misiu UNFICYP na Cypre a prispievali do operácií ISAF v Afganistane, ALTHEA v Bosne a Hercegovine. V národnom krízovom manažmente sme sa podieľali na odstraňovaní následkov živelných pohrôm na celom území našej republiky. Vzdušné sily sa prezentovali vystúpeniami na verejnosti, účasťou na Národných leteckých dňoch v Piešťanoch a na leteckých podujatiach vo Francúzsku, Holandsku, Českej republike a Maďarsku. V roku 2010 bola skončená modernizácia letiska Sliač a znovu obnovená vojenská prevádzka na tomto letisku s predpokladom začatia civilnej prevádzky v tomto roku. Pokračovala modernizácia výzbroje a výstroje. Vojskovými skúškami sme ukončili modernizáciu MiG-29, prevzali sme do užívania nové ľahké dopravné lietadlá L-410 a trenažér pre pilotov vrtuľníkov Mi-17“.

Na záver vyhodnotenia poukázal, že „nedostatočné finančné limity, ktoré sú pridelené pre vzdušné sily na rok 2011 budú mať negatívny dopad na výcvik personálu a prevádzku leteckej a pozemnej techniky vzdušných síl. Okrem priorít, ktoré stanovil náčelník generálneho štábu pre vzdušné sily, budú ďalšie úlohy, ktoré som stanovil na rok 2011 splniteľné s obmedzením. Preto vyzývam Vás, veliteľov zväzkov i ostatných príslušníkov vzdušných síl, k čo najefektívnejšiemu využitiu finančných a materiálnych zdrojov pri plánovaní, organizovaní a vykonávaní výcviku, pri udržiavaní prevádzkyschopnosti zverenej techniky a materiálu“.

Náčelník Generálneho štábu OS SR vo svojom príhovore tiež zdôraznil, že základnou otázkou ostáva vyriešenie rovnice, do ktorej vložil nasledujúce premenné: „financie, súčasný stav Ozbrojených síl SR, priority a otázku: Ako ďalej?“ Na vyriešenie tejto rovnice, by mohli pomôcť závery zo súčasne prebiehajúceho strategického hodnotenia obrany.

Možnosť prihovoriť sa plénu veliteľského zhromaždenia využil aj rektor AOS gen. M. R. Štefánika. Príhovory pozvaných hostí uzatvorili dopoludňajšiu časť programu 1. dňa zhromaždenia. Po slávnostnom obede podávanom z úrovne veliteľa vzdušných síl sa účastníci zhromaždenia presunuli do priestorov zmiešaného krídla Sliač.

Pred vykonaním statickej a praktickej ukážky techniky a činnosti príslušníkov zmiešaného krídla sa uskutočnil symbolický akt predstavenia DVD nosiča „ Krídla nad Slovenskom“, ktoré uviedol do života generálmajor Martin BABIAK. Následne sa skupiny účastníkov mali možnosť oboznámiť s leteckou technikou a jej výzbrojou a vidieť priamy zásah vojenskej hasičskej jednotky. Záver programu 1. dňa spestrila praktická ukážka výstavby anténneho systému prieskumného prostriedku KRTP-86E a brigádneho obväziska.

Druhý deň pokračoval zaujímavými prednáškami, ktorých obsahom bola história a súčasnosť misie UNFICYP, systém velenia a riadenia VzS NATO, obranná štandardizácia a plánovanie, poskytovanie výstrojových náležitosti PrV, zdravotnícke zabezpečenie v bojových podmienkach ROLE 1, ROLE 2 a iné ďalšie. Program zhromaždenia obohatili svojím vstupom aj doktor Jozef DROTÁR zo Zväzu vojakov SR a riaditeľ Topografického ústavu v Banskej Bystrici major Marcel BEREZNÝ. V rámci vyhodnotenia výcvikového roka sa nezabudlo na najlepších poddôstojníkov vzdušných síl. Zástupca veliteľa vzdušných síl brigádny generál Ing. Ľubomír SVOBODA poďakoval v mene veliteľa vzdušných síl za prácu vo výcvikovom roku 2010 najlepšiemu poddôstojníkovi vzdušných síl rtn. Petrovi HUDECOVI a najlepšej profesionálnej vojačke des. Lívii ŠVECOVEJ.

http://www.vvzs.mil.sk/4086/fotogaleria.php?album=461

 Autor: vvzs , Foto: vvzs - Dátum: 16.02.2011
Čítanosť: 13302
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share