Preskocit navigáciu

Z letiska Sliač odleteli prví dovolenkári


Z letiska Sliač odleteli prví dovolenkári

Deň 15. júna 2011 je ďalším míľnikom v histórii slovenského vojenského letectva. Dôvodom je obnovenie civilnej letovej prevádzky (GAT) na letisku Sliač. Výnimočnosťou tejto GAT prevádzky je ale fakt, že letecké navigačné služby bude odteraz poskytovať Veliteľstvo Vzdušných síl OS SR všetkým lietadlám bez ohľadu na ich rezortnú, či štátnu príslušnosť.

Kde inde ak nie v priestoroch samotného letiska Sliač sa dňa 16. júna 2011 pri tejto príležitosti konal slávnostný ceremoniál za účasti predstaviteľov vlády, vojenskej generality, zástupcov štátnej správy a samosprávy a všetkých tých, ktorí sa veľkou mierou podieľali na príprave obnovenia GAT prevádzky. Po úvodných slovách podpredsedu vlády SR a ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jána Figeľa,  kde zvlášť poďakoval veliteľovi vzdušných síl generálmajorovi Martinovi Babiakovi a jeho personálu za vynikajúcu prácu počas prípravného obdobia spustenia GAT prevádzky prevzal z jeho rúk minister obrany SR Ľubomír Galko „Rozhodnutie o poverení ministerstva obrany SR - Vzdušných síl OS SR k poskytovaniu letových prevádzkových služieb a o povolení na vykonávanie leteckých telekomunikačných služieb“. Následne minister obrany Ľubomír Galko po svojom príhovore odovzdal Jánovi Figeľovi „Súhlas na používanie vojenského letiska Sliač“ a veliteľovi vzdušných síl generálmajorovi Martinovi Babiakovi „Rozhodnutie o poverení poskytovania letových prevádzkových služieb“.

„V prípade letiska Sliač sa ukázalo, že integrovaný spôsob zabezpečujúci letovú prevádzku spoločne s rezortmi obrany a dopravy je tým najlepším riešením“ povedal minister obrany Ľubomír Galko.

Po symbolickom požehnaní duchovným plk. ThLic. Markom Trochanom  si pozvaní hostia prezreli priestory civilného letiska Sliač a pracovné priestory veže (TWR).

Proces prípravy a certifikácie na poskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač pre prevádzku GAT začal už v roku 2009. Riadiaci letovej prevádzky museli splniť požiadavky európskeho inštitútu pre civilné letectvo EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement (ESARR 5) a to v oblasti zdravotnej spôsobilosti, získania osvedčenia rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby  a úspešne absolvovať preskúšanie na Leteckom úrade (LÚ SR). Preskúšanie zahŕňalo postupy pri riadení letovej prevádzky, leteckú navigáciu, meteorológiu, angličtinu, letecké právo, lietadlá, ľudské faktory, systémy, profesijné prostredie, manažment bezpečnosti letov (safety managment system). Ďalej museli absolvovať teoretický a praktický prechodový, predkvalifikačný a kvalifikačný výcvik. Praktický výcvik bol realizovaný využitím síl a prostriedkov vzdušných síl OS SR na letisku Sliač. Celý proces prípravy vyvrcholil v mesiaci jún 2011 preskúšaním riadiacich letovej prevádzky skúšobnou komisiou Leteckého úradu SR a následným vydaním  preukazov spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky.

„Ďalším benefitom je to, že vojaci, ktorí sú už preskúšaní budú môcť byť nápomocní aj v prípade krízových situácii na Slovensku alebo v rámci Európskej únie a NATO“ povedal minister obrany Ľubomír Galko.

Obdobne náročným procesom prípravy musel prejsť aj technický personál na obsluhu a údržbu leteckých pozemných zariadení (LPZ) zabezpečujúcich GAT prevádzku.  Zmeny neobišli ani technické prostriedky. Tu sa museli splniť technické požiadavky na jednotlivé systémy vyplývajúce z civilných predpisov ako boli napríklad kompletná inštalácia pristávacieho systému, prívodných rádiových staníc, svetelnotechnického systému s vybudovaním príslušnej infraštruktúry pre nepretržité napájanie, ovládanie a monitorovanie. Rekonštrukcia zasiahla aj stanovištia riadenia letovej prevádzky Sliač. V rámci auditného procesu bolo vydané osvedčenie  na použitie leteckého pozemného zariadenia  pre GAT prevádzku.           

Zavŕšením celého procesu prípravy a výcviku bolo vykonanie záverečného auditu komisiou Leteckého úradu SR dňa 9. júna 2011, ktorý konštatoval, že Vzdušné sily OS SR splnili všetky požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač pre prevádzku GAT. 

„Toto letisko bolo za posledné roky výrazne zmodernizované vďaka slovenským ale aj aliančným investíciam. Ja som veľmi rád, že sa tu nachádza dráha a zariadenie, ktoré patrí k najmodernejším v dnešnej strednej Európe“ povedal podpredseda vlády Ján Figeľ.

Veľké poďakovanie a úcta za pomoc, ktorí preukázali v dobe prípravy (2009 - 2011) letiska Sliač na civilnú letovú prevádzku patrí týmto príslušníkom vzdušných síl: veliteľovi vzdušných síl generálmajorovi Martinovi Babiakovi, zástupcovi veliteľa vzdušných síl brigádnemu generálovi Ľubomírovi Svobodovi, plukovníkovi gšt. Igorovi Brandaburovi, plukovníkovi Vladimírovi Lisému, podplukovníkovi Ivanovi Dorčákovi, podplukovníkovi Pavlovi Tökölimu, majorovi Petrovi Zupkovi, kapitánovi Kolomanovi Bornemiszovi, kapitánovi Jozefovi Baculovi, kapitánovi Miroslavovi Burčíkovi,  kapitánovi Igorovi Gábrikovi, kapitánovi Gabrielovi Bobeničovi, kapitánovi Milanovi Lisému, kapitánovi Ľubomírovi Vargovi, nadporučíkovi Marekovi Pasteľákovi, nadporučíkovi Petrovi Černajovi, nadporučíkovi Štefanovi Bariakovi, poručíčke Lucii Kurtovej, poručíkovi Pavlovi Sovákovi, poručíkovi Františkovi Kotranovi.

„Verím, že zrekonšruované letisko bude prínosom pre celý tento región“ povedal minister obrany Ľubomír Galko.

Dôkazom, že civilná prevádzka je v plnom prúde je aj prvý ranný charterový let dňa 16. júna 2011 spoločnosti Travel Service Slovakia o 04:28 hod. z letiska Sliač, kde nastúpilo ďalších 92 cestujúcich do destinácie Burgas.

http://www.vvzs.mil.sk/4086/fotogaleria.php?album=610

 Autor: vvzs , Foto: vvzs, MO SR - Dátum: 17.06.2011
Čítanosť: 28053
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share