Duchovná služba v brigáde velenia, riadenia a prieskumu


Duchovná služba v brigáde velenia, riadenia a prieskumu
Dňa 23. júna 2011 na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi počas sv. omše za účasti príslušníkov a zamestnancov útvaru boli posvätené liturgické nádoby a predmety, ktoré sa budú používať pri liturgických slávnostiach v kaplnke Brigády velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene. Tieto liturgické predmety sme získali za pomoci štedrých darcov. Posvätenie vykonal por. Mgr. Pavel Lukáč, štábny kaplán.
Vojenská duchovná správa v brigáde velenia, riadenia a prieskumu začala svoje pôsobenie nástupom vojenského kaplána dňa 31. januára 2011. Momentálne sa liturgické slávenia konajú v pastoračnej miestnosti, ktorá sa časom malou premenou a posviackou stane kaplnkou zasvätenou sv. Anjelom strážcom. Pod ich ochrannými krídlami sa nachádzame všetci, a pod „našimi krídlami“ je ochrana vzdušného priestoru SR.


Autor: Mgr. Pavel Lukáč , Foto: SkVR - Dátum: 23.06.2011
Čítanosť: 21762
Verzia pre tlač

Skočiť na menu