Preskocit navigáciu

Prehľad plánovaných kurzov


Upozornenie: Termíny kurzov sú zverejnené v súlade s plánom výcviku SPLO Prešov. Pred nástupom do kurzu je nutné upresnenie reálneho termínu vykonania kurzu. 
Výcviková čata ILS:
 
Účasť: technický personál špeciálneho a elektrického vybavenia, ČŠ 431,432(A50)

Typový výcvik a typové skúšky na vrtuľník Mi-17M
Účasť: technický personál rádiového a rádiotechnického vybavenia, ČŠ 434,435(A50)

Typový výcvik a typové skúšky na vrtuľník Mi-17M
Účasť: technický personál leteckej výzbroje a optoelektronických systémov, ČŠ 433, 437(A50)

Účasť: letecký personál Vzs OS SR, ČŠ 403 (A20)
 
Typový výcvik a typové skúšky na lietadlo MiG-29 AS, UBS
Účasť: technický personál pre drak a motor, ČŠ 430(A50)

Typový výcvik a typové skúšky na lietadlo MiG-29 AS, UBS
Účasť: technický personál špeciálneho a elektrického vybavenia, ČŠ 431,432(A50)

Typový výcvik a typové skúšky na lietadlo MiG-29 AS, UBS
Účasť: technický personál rádiového a rádiotechnického vybavenia, ČŠ 434,435(A50)

Typový výcvik a typové skúšky na lietadlo MiG-29 AS, UBS
Účasť: technický personál leteckej výzbroje a optoelektronických systémov, ČŠ 433,437(A50) 

Odborný výcvik kategórie B1, B2
Účasť: technický personál VzS, ČŠ 430 - 437 (A50)                                                  
 
Typový výcvik a typové skúšky na lietadlo MiG-29 AS, UBS 
Účasť: lietajúci personál, ČŠ 402 (A20)
 
Účasť: technický personál VzS OS SR, ČŠ 430 (A50)
     
Účasť: technický personál VzS OS SR, ČŠ 431, 432 (A50)
     
Účasť: technický personál VzS OS SR, ČŠ 433, 437 (A50)
     
Účasť: technický personál VzS OS SR, ČŠ 434, 435 (A50)
   
Účasť: letecký personál VzS OS SR, ČŠ 403 (A20)
Typový výcvik a typové skúšky na lietadlo L-39 CM, ZAM 
Účasť: technický personál pre drak a motor, ČŠ 430(A50)
 
Typový výcvik a typové skúšky na lietadlo L-39 CM, ZAM 
Účasť: technický personál špeciálneho a elektrického vybavenia, ČŠ 431,432(A50)

Typový výcvik a typové skúšky na lietadlo L-39 CM,ZAM
Účasť: technický personál leteckej výzbroje a optoelektronických systémov, ČŠ 433,437(A50)
 
Typový výcvik a typové skúšky na lietadlo L-39 CM, ZAM
Účasť: technický personál rádiového a rádiotechnického vybavenia, ČŠ 434,435(A50)

Účasť: letecký personál, ČŠ 402(A20)
Typový výcvik a typové skúšky na lietadlo L-410T, UVP-S, UVP-E/M 
Účasť: technický personál pre drak a motor, ČŠ 430(A50)
Typový výcvik a typové skúšky na lietadlo L-410T, UVP-S, UVP-E/M 
Účasť: technický personál špeciálneho a elektrického vybavenia, ČŠ 431,432(A50)
 
Účasť: technický personál leteckej výzbroje a optoelektronických systémov, ČŠ 433,437(A50)
Typový výcvik a typové skúšky na lietadlo L-410T, UVP-S, UVP-E/M 
Účasť: technický personál rádiového a rádiotechnického vybavenia, ČŠ 434,435(A50)
 
Účasť: letecký personál Vzs OS SR, ČŠ 402 (A20)


 
Výcviková čata LPIS, VaR JL
  
Účasť: frekventanti Vyššieho poddôstojníckeho kurzu OR-7, ČŠ 400 (A20)
 
Účasť: príslušníci PS, VzS, SVaP, PPÚZ GŠ OS SR
    
Účasť: príslušníci PS, VzS, SVaP, PPÚZ GŠ OS SR 
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 412 (A30)
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 412 (A30)
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 413, 416 (A30), príslušníci PS a SVaP,
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 413, 416 (A30)
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 413, 416 (A30)
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 413, 416 (A30)
 
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 417 (A30)
 
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 417 (A30)
 
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 413 (A30), príslušníci VSVaP (útvary a zariadenia logistiky, ZaMKIS)
 
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 413 (A30)
 
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 413 (A30)
   
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 418 (A 30)
 
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 411- 419 
   
Výcviková čata LZ, LTZ, LPS:
 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 443, 447 (A60)
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 443, 447 (A60)
 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 443, 447 (A60)
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 443, 447 (A60)
 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 443, 447 (A60)
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 443, 447 (A60)
 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 443, 447 (A60)
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 443, 447 (A60)
 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 443, 447 (A60) 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 443, 447 (A60) 
  
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 443, 447 (A60) 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 443, 447 (A60) 
 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 443, 447 (A60)
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 443, 447 (A60)
 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 441, 444, 445 (A60)
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 441, 444, 445 (A60)
 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 441, 444, 445 (A60)
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 441, 444, 445 (A60)
 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 441, 444, 445 (A60)
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 441, 444, 445 (A60)
 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 441, 444, 445 (A60)
 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 441, 444, 445 (A60)
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 441, 444, 445 (A60)
 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 441, 444, 445 (A60)
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 441, 444, 445 (A60)
 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 441, 444, 445 (A60)
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 441, 444, 445 (A60)
 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 441, 444, 445 (A60)
 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 441, 444, 445 (A60)
   
    
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 420,424,426,427 (A40)
      
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 420,424,426,427 (A40) 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 420,424,426,427 (A40)
  
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 420,424,426,427 (A40) 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 420,424,426,427 (A40)
 
Kurz odbornej spôsobilosti obsluhy HOBART 60CU20
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 420,424,426,427 (A40)
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 420,424,426,427 (A40)
  
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 420,424,426,427 (A40) 
Účasť: príslušníci VzS, ČŠ 420,424,426,427 (A40) 

Skočiť na menu


Share