Preskocit navigáciu

VELIACI VO ZVOLENE


VELIACI VO ZVOLENE

V dňoch 8. – 10. apríla 2008 zvolal Hlavný poddôstojník OS SR šbnrtm. Richard Fabrícius odborné zhromaždenie veliacich poddôstojníkov so zahraničnou účasťou:

štábny nadrostmajster Goran Turk (Chorvátsko), štábny nadrotmajster Darius Zagara (výcvikové centrum Pozemných síl USA v Európe Graffenwohr), hlavný práporčík Mirek vadlena (ČR), práporčíčka Lucie Peigerová(ČR). Zhromaždenie sa konalo na pôde veliteľstva vzdušných síl, kde ich privítal Náčelník štábu plukovník gšt. Ing. Peter Dobrota a veliaci poddôstojník vzdušných síl OS SR šbnrtm. Vladimír Beluš.

Cieľom odborného zhromaždenia bolo odovzdanie si vzájomných skúseností pri riešení problémov v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov so zameraním na výcvik jednotlivca až čaty. Fabrícius považuje za dôležité aj tímovo riešiť problémy pôsobenia tohto hodnostného zboru ako tímu s prispením každého člena.

tábny nadrodmaster Turk oboznámil účastníkov so životom a úlohou poddôstojníkov a mužstva v bojovom konflikte (ktorého sa sám zúčastnil Občianska vojna v bývalej Juhoslávii) a možnosťami využitia získaných skúseností pri výcviku jednotlivca až čaty v bojových podmienkach.

Možnosť získať skúsenosti a priestor pre výcvik profesionálnych vojakov OS SR nám ponúkol štábny nadrotmajster Zagara v Spoločnom mnohonárodnostom výcvikovom centre Pozemných síl USA v Európe Graffenwohr v Nemecku, kde sa nachádzajú takmer neobmedzené možnosti pre výcvik ozbrojených zložiek pre boj v meste, streľba z pohybujúcich sa bojových vozidiel (o celkovej dĺžke 21 míl), možnosťami prispôsobiť scenériu ktorejkoľvek krajine a ubytovacími kapacitami 15. 000 lôžok.

Druhý deň otvoril svojou prezentáciou Náčelník bPeM G OS SR brigádny generál Ing. Peter Vojtek, v ktorej sa zameral na súčasné problémy personálnej práce s PrV v kategóriách mužstvo a poddôstojníci.

Zhromaždenia sa zúčastnili aj príslušníci Útvaru vojenskej polície Topoľčany mjr. JUDr. Patrik antora a kpt. Mgr. Miroslav Gažo. Spolu so svojimi kolegami predviedli prácu vojenskej polície pri zisťovaní alkoholu, drog a iných omamných a psychotoropných látok. Súčasťou bola aj ukážka práce psovoda pri vyhľadávaní a zaisťovaní miesta, na ktorom by sa mohli nachádzať drogy a iné omamné látky. Veliaci si mali možnosť prehliadnuť jednotlivé omamné a psychotrompné látky ako aj ich aplikátory, ktoré boli zaistené pri ich činnosti. „Od profesionalizácie ozbrojených síl majú trestné činy spojené s drogami a inými omamnými látkami klesajúcu tendenciu.“ – vyjadril sa mjr. antora. Vzhľadom na narastajúci počet prípadov prejavov extrémizmu v spoločnosti (či už pravicového alebo ľavicového) prednáška pokračovala práve o tejto problematike. Boli názorne prezentované symboly a činnosť týchto skupín so zameraním na zamedzenia a odhalenie prejavov extrémizmu v ozbrojených silách.

Zhromaždenie bolo ukončené voľnou diskusiou veliacich poddôstojníkov s hlavným poddôstojníkom OS SR.

 

text: šbnrtm. Vladimír Beluš, čat. Roman Chovanec

foto: čat. Roman Chovanec


FotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotopriloha

Autor: Fiťma Ján - Dátum: 11.04.2008
Čítanosť: 15004
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share