Preskocit navigáciu

PRACOVNÝ SEMINÁR


PRACOVNÝ SEMINÁR

Na pôde Leteckej základne generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove sa dňa 3. septembra 2008 konal pracovný seminár pod záštitou veliteľa Vzdušných síl OS SR pod názvom „Plnenie úloh vrtuľníkovým letectvom v operáciách krízového manažmentu“. Zástupca veliteľa základne podplukovník Július Posluch privítal zástupcov G OS SR a tiež funkcionárov veliteľstva Vzdušných síl na čele s náčelníkom štábu síl plukovníkom gšt. Petrom Dobrotom.

Seminár otvoril plukovník Dobrota, ktorý vo svojom príhovore stanovil ciele zamestnania a všeobecne zhodnotil súčasný stav vo vrtuľníkovom letectve.

Predmetom pracovného seminára bola obzvlášť analýza pôsobenia vrtuľníkovej jednotky Mi – 17 v operácií Joint Enterprise KFOR v Kosove, definovanie problémov pri príprave a výcviku a rovnako problémových oblastí, ktoré boli zaznamenané počas nasadenia jednotky v tejto operácií medzinárodného krízového manažmentu. Jednotlivé pracovné skupiny sa počas seminára venovali trom hlavným oblastiam, ktoré pozostávali zo systému personálneho zabezpečenia, výcviku a zabezpečenia operácie, logistického zabezpečenia a spojenia. Súčasne sa diskutovalo aj o záležitostiach týkajúcich sa plnenia cieľov síl, ktoré v rámci vrtuľníkového letectva plní základňa v Prešove.

V závere zamestnania jednotliví funkcionári navrhli možné riešenia problémových oblastí, ktoré  budú zároveň zapracované do podkladov pre vojenskú radu veliteľa Vzdušných síl OS SR.


FotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotopriloha

Autor: npor. Ľubomír Fejerčák , Foto: npor. Ľubomír Fejerčák - Dátum: 04.09.2008
Čítanosť: 12453
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share