Preskocit navigáciu

Plánovacia porada aj so starostami


Plánovacia porada aj so starostami

V piatok 5.9.2008 sa v priestoroch leteckej strelnice „B“ uskutočnila plánovacia porada k využitiu vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa na mesiac október. Porada bola výnimočná tým, že okrem tradičných účastníkov a využívateľov VVP Kuchyňa sa na plánovacej porade po prvý krát zúčastnili aj zástupcovia okolitých obcí. Ďalej sa porady zúčastnili zástupcovia VTSÚ Záhorie, leteckej strelnice „B“, pechotnej strelnice „A“ a leteckej základne Sliač.Účastníkov porady privítal veliteľ dopravného leteckého krídla a súčasne aj veliteľ celého výcvikového priestoru Kuchyňa podplukovník Ing. Igor Brandabura. Plánovacia porada slúži na zosúladenie jednotlivých zložiek, ktoré cvičia a využívajú výcvikový priestor.

Pri plánovaní jednotlivých cvičení sa zobrali do úvahy aj požiadavky starostov obcí. „Starostom obcí sme sa snažili ozrejmiť obrovský význam a využitie celého výcvikového priestoru. Vzhľadom na to, že daný priestor sa využíva už niekoľko desaťročí, nesie so sebou aj určité riziká najmä pre náhodných návštevníkov. Preto sme sa snažili poukázať a upozorniť starostov aj na túto stránku veci. Je potrebné, aby sa občania aj sprostredkovane cez svojich starostov dozvedali o možných rizikách pri vstupe do VVP Kuchyňa“.Rokovanie sa postupne uvoľnilo do priateľskej atmosféry a iba utvrdilo stále sa zlepšujúce vzťahy medzi civilným a vojenským sektorom.


FotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotopriloha

Autor: por. Ing. Martin Urban , Foto: por. Ing. Martin Urban - Dátum: 11.09.2008
Čítanosť: 13859
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share