Preskocit navigáciu

Slávnostný nástup ku Dňu Ozbrojených síl SR


Slávnostný nástup ku Dňu Ozbrojených síl SR

V novembri roku 2011 to bude 15 rokov o času, kedy vytvorením „Dňa ozbrojených síl SR“ vyrástol ďalší pilier novodobých vojenských tradícií príslušníkov OS SR - vtedajšej „Armády Slovenskej republiky“. V rokoch deväťdesiatych bolo vytvorenie „Dňa“ slovenských vojakov, opierajúceho sa o hrdinstvo osobností národa rozvíjané okrem foriem slávnostných nástupov najmä organizovaním zamestnaní vlastenecko – etickej výchovy vojakov povinnej služby, vojakov z povolania - civilných zamestnancov nevynímajúc.
V období plne profesionalizovaných Ozbrojených síl Slovenskej republiky po roku 2006 si sviatok našiel svoje pevné miesto. Odkaz tých, ktorí sa nebáli s vierou vo víťazstvo bojovať za národné ideály nielen v meruôsmych rokoch 19. storočia, ale aj počas prvej a druhej svetovej vojny, je potrebné naďalej intenzívne rozvíjať. Slová rozkazu prezidenta SR, ktoré odzneli počas slávnostných zhromaždení a nástupov súčastí OS SR zdôraznili, že udalosti z 22. septembra 1848 a Povstanie z rokov 1848 a 1849 sa stali historickým žriedlom s hlbokým odkazom pre všetky generácie.

Príslušníci veliteľstva vzdušných síl vykonali slávnostný nástup pri príležitosti „Dňa Ozbrojených síl SR“. Súčasťou programu bolo vyhlásenie rozkazu hlavného veliteľa OS SR a odovzdanie medailí a odznakov ministra obrany SR a náčelníka GŠ OS SR pri príležitosti „Dňa OS SR“.

Publikácia Spoločnosť, armáda a osobnosť, na ktorú si spomínajú najmä dlhoroční profesionálni vojaci a zamestnanci, uviedla pred pätnástimi rokmi nasledovné myšlienky potvrdzujúce nutnosť rozvíjania tohto sviatku OS SR: „Pôsobenie slovenských dobrovoľníckych jednotiek v revolúcii 1848 – 1849 malo pre náš národný vývoj historický význam. Prvýkrát v novodobých dejinách pod ideovým a z veľkej časti aj vojenským vedením príslušníkov vlastného národa sa zhromaždil vojenský ľud, utvoril samostatné vojenské oddiely a dokázal odhodlane aj so zbraňou v ruke bojovať za svoje ideály za realizáciu svojej samobytnosti a za prehĺbenie demokratických premien.“ (Autor: PhDr. Vojtech Dangl, CSc., In.: SaMO č. 2/1997, SVK GŠ OS SR, 1997, s. 12)

Je len zhodou historických okolností, že príslušníci Vzdušných síl OS SR v krátkom čase oslavujú Deň slovenského vojenského letectva a Deň ozbrojených síl SR.

Česť pamiatke všetkým, ktorí položili svoje životy za slovenský národ a jeho svojbytnosť.

http://www.vvzs.mil.sk/4086/fotogaleria.php?album=669
Autor: mjr. Zdenko Baranec , Foto: vvzs - Dátum: 23.09.2011
Čítanosť: 9434
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share