Preskocit navigáciu

Výcviková čata LPIS, VaR JL


Kurz špecialistov velenia a riadenia jednotiek letectva (ĎOV OR-5,6,7)
Účasť: frekventanti Vyššieho poddôstojníckeho kurzu OR-7, (ĎOV OR-5,6,7), ČŠ 400 (A 20)
 
Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (OSE), podľa čl.82 (elektrotechnik), čl. 84 (samostatný elektrotechnik) a čl. 87 (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) predpisu Všeob-21-2
Účasť: príslušníci PS, VzS, SVaP, PPÚZ GŠ OS SR
  
Aktualizačná odborná príprava (AOP) elektrotechnikov
Účasť: príslušníci PS, VzS, SVaP, PPÚZ GŠ OS SR
Kurz technického personálu prehľadového rádiolokátoru RL-4AM/S a digitálneho opytovača AN/UPX-37
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 412 (A 30)
Kurz technického personálu primárnych prehľadových rádiolokátorov RL-2000 a monopulzných sekundárnych rádilokátorov MSSR-1
Účasť: príslušníci LPIS VzS ČŠ 412 (A 30)
Kurz technického personálu leteckých rádiových staníc HARRIS RF-5000B-125E, RF-5200-150W
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 413, 416 (A 30)
Kurz technického personálu leteckých rádiových staníc HARRIS RF-5800H-MP
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 413, 416 (A 30)
Kurz technického personálu leteckých rádiových staníc R-849M,M1,M2,
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 413, 416 (A 30)
Kurz technického personálu leteckých rádiových staníc LPR-80/P, M3SR
(XT-4410A, XT4460A)
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 413, 416 (A 30)
 
Kurz technického personálu svetlotechnických prostriedkov KSPL, MLOK-P, Svetluška-2
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 417 (A 30)
 
Kurz technického personálu svetelných systémov RWY na presné priblíženie kategórie I a ENERGOCENTRUM
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 417 (A 30)
 
Kurz technického personálu navigačných vysielacích rádiových staníc NAVYRA II, TDV-100
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 413 (A 30), príslušníci VSVaP (útvary a zariadenia logistiky, ZaMKIS)
 
Kurz technického personálu  navigačného systému ILS/DME
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 413 (A 30)
 
Kurz technického personálu taktického navigačného systému TACAN
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 413 (A 30)
 
Kurz technického personálu informačného systému LETVIS
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 418 (A 30)
   
ŠOV - špecializovaný odborný výcvik vojenskej odbornosti A 30 - LPIS 
Účasť: príslušníci LPIS VzS, ČŠ 411- 419 

Skočiť na menu


Share