Preskocit navigáciu

Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (OSE) podľa čl. 82 (elektrotechnik), čl. 84 (samostatný elektrotechnik) a čl. 87 (elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky) predpisu Všob-21-2


Termíny kurzu : 15.1.- 19.1.2024, 20.-24.5.2024, 2.- 6.9.2024, 25.11.- 29.11.2024,
Nástup do kurzu: do 7,00 hod.
Počet účastníkov kurzu: 15 max.
Prax : podľa platnej legislatívy
Vedúci referent - skúšobný komisár pre EZ: Ing. Pavol JUHAŠČIK 
Inštruktori výcviku: nrtm. Rastislav LANÍK
Doklady potrebné k vykonaniu kurzu :
- Riadne vyplnená prihláška na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike-OSE - tu stiahnúť s potvrdením zamestnávateľa o dĺžke vykonanej praxe na EZ
- Platný "Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu", v súlade so  Zákonom  SR č. 355/2007 Z. z., príloha 3C, vzor A alebo B podľa kategórie práce, nie starším ako 6. mesiacov.
- Originál a kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, ak už bolo vydané
- Originál najvyššieho dosiahnutého odborného elektrotechnického vzdelania
- Kópia dokladu o nadobnutí akademického titulu
- Kópia OP, ak sú zmeny s predloženými dokladmi
Riadne vyplnenú prihlášku a kópie dokladov je nutné predložiť pri nástupe do kurzu odbornej spôsobilosti v elektrotechnike 
Materiálne zabezpečenie do kurzu : zošit, písacie a kresliace potreby
Výstroj: tričko kaki s hodnostným označením, odev vz. 97/2007, opasok popruhový kaki s prackou, obuv vz. 60/90/2007
Telefonický kontakt: 0960/ 527 908, 0960/ 527 901
Fotogaléria : info viac ...
 

Skočiť na menu


Share