Preskocit navigáciu

Inšpekcia Ukrajiny a Bieloruska na Sliači


Inšpekcia Ukrajiny a Bieloruska na Sliači

Slovenská republika prijala diplomatickú nótu Ukrajiny a Bieloruska o zámere vykonať inšpekciu deklarovaného miesta v súlade s Protokolom o inšpekcii, Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe. Inšpekčný tím, sprevádzaný príslušníkmi Slovenského verifikačného centra, privítali na pôde Zmiešaného krídla generálmajora Otta Smika Sliač, zástupca veliteľa podplukovník Roman Poláček a náčelník štábu podplukovník Pavol Tököly.

Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE Treaty), bola podpísaná 19. novembra. 1990 v Paríži prezidentmi a ministrami zahraničných vecí 16 krajín NATO a 6 krajín bývalej Varšavskej zmluvy. Po jej ratifikácii vstúpila do platnosti 17. júla 1992. Táto zmluva je právne záväzným dokumentom a má časovo neobmedzenú platnosť. Jej cieľom je predovšetkým nastolenie bezpečnej a stabilnej rovnováhy konvenčných ozbrojených síl v Európe, vylúčenie nerovnosti poškodzujúcej stabilitu a bezpečnosť a vylúčenie schopnosti uskutočniť prekvapivý útok a viesť rozsiahlu útočnú operáciu. Je jediným medzinárodným dokumentom, ktorý početne obmedzuje stav konvenčnej výzbroje a techniky (v piatich hlavných zbraňových kategóriách) zavedenej v konvenčných ozbrojených silách zmluvných štátov.

Inšpekcia vyjadrila svoje úprimné poďakovanie príslušníkom krídla za pripravenosť a ústretovosť počas kontroly. Záverečné hodnotenie kontrolnej komisie konštatovalo, že útvar splnil všetky požiadavky zo strany inšpektorov na vysokej úrovni a bez nedostatkov.

http://www.vvzs.mil.sk/4086/fotogaleria.php?album=695

 Autor: npor. Mário Malatinec , Foto: SVC MO SR - Dátum: 12.10.2011
Čítanosť: 8483
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share