Preskocit navigáciu

8. Pyrotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou


8. Pyrotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou


V súlade s plánom činnosti Výbušninárskej komisie sa v dňoch 28. - 29. septembra 2011 uskutočnila v Bojniciach 8. pyrotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou. Konferenciu organizovali Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie, VOP Nováky, a.s. a Výbušninárska komisia ministra obrany SR.

Účelom konferencie bola výmena skúseností a poznatkov z oblasti vývoja, skúšok a exploatácie výbušnín a munície, pyrotechnickej činnosti, EOD a odmínovacích prác.

Konferencie sa zúčastnilo 87 účastníkov z ČR, Poľska, Francúzka, Juhoafrickej republiky a Slovenska. V medzinárodnej časti konferencie odznelo 19 prednášok a prezentácií, ktoré boli zverejnené v zborníku vydanom v tlačenej a elektronickej podobe. Za Vzdušné sily OS SR sa konferencie zúčastnili títo príslušníci VzS OS SR :

- plukovník gšt. Ing. Jaroslav HALUŠKA, PhD., Náčelník odboru pre podporu operácií VVzS OS SR, ktorý je podpredsedom výbušninárskej komisie MO SR a patril medzi hlavných organizátorov konferencie
- kapitán Ing. Roland BODNÁR, Vedúci starší dôstojník ZT V, CMM VVzS OS SR
- kpitán Ing. Karol ŠEFRANKO, Vedúci starší dôstojník ZT I, III, V,
- bvrps Zvolen
- nadporučík Ing. Ľudovít VARGA-KORYTÁR, starší dôstojník ZT V, plrb Nitra
- rotmajster Martin SEIDL, výkonný poddôstojník roty podpory velenia, plrb Nitra

Pred začatím hlavnej časti konferencie sa uskutočnila interná časť konferencie pod záštitou Výbušninárskej komisie, ktorej sa zúčastnilo 35 príslušníkov MO SR a GŠ OS SR.

V priebehu internej časti konferencie bolo prednesených 13 referátov na tieto témy:
o Stav v oblasti EOD a smery ďalšieho rozvoja vo väzbe na záväzky SR voči
NATO a EÚ,
o Stav štandardizácie a kodifikácie v oblasti munície a výbušnín,
o Stav v zabezpečení munície a výbušnín ako aj skúsenosti s ich exploatáciou,
o Stav vo výučbe a výcviku pyrotechnikov a EOD expertov,
o Legislatíva SR v oblasti munície a výbušnín a jej dopad na rezort MO SR..

Na základe návrhu výbušninárskej komisie - poradného orgánu ministra obrany SR boli ocenení príslušníci rezortu MO SR a spolupracujúcih organizácií za dlhoročnú prácu v oblasti munície a výbušnín a ich prínos pre rezort MO SR. Ocenenia odovzdal Generálny riaditeľ SEVY MO SR, Národný riaditeľ pre vyzbrojovanie Ing. Jozef Žufka.

Konferencia splnila svoj účel a bola na veľmi dobrej organizačnej a odbornej úrovni o čom svedčí aj počet zúčastnených a prednášajúcich.

Výsledky konferencie budú využité pre ďalšiu činnosť odborných orgánov MO SR.

V budúcnosti je potrebné pokračovať v organizovaní podobných konferencií umožňujúcich stretnutia odborníkov a výmenu skúseností a poznatkov z oblasti munície, výbušnín, pyrotechnickej činnosti a EOD nielen v rezorte MO SR, ale aj mimo rezort v SR a v zahraničí.


8. Pyrotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou8. Pyrotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou8. Pyrotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou8. Pyrotechnická konferencia s medzinárodnou účasťou

Autor: plk. gšt. Ing. Jaroslav Haluška, PhD. , Foto: autor - Dátum: 17.10.2011
Čítanosť: 9457
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share