Preskocit navigáciu

Kvalitný personál na zemi = istota vo vzduchu


Kvalitný personál na zemi = istota vo vzduchu

Za viac než šesťdesiatročnú históriu pozemného zabezpečenia leteckej komunikácie, navigácie i rádiolokácie služba leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) niekoľkokrát zmenila svoj názov, ale nikdy sa nezmenila jej hlavná úloha: Zabezpečiť všetkými svojimi silami a prostriedkami bezpečný štart, let a návrat pilotom našich vzdušných síl. Za celú dobu histórie špecialisti LPIS a ich technika nezavinili ani jednu leteckú nehodu. K tomu, aby si táto služba udržala prvenstvo v spoľahlivosti jednotlivých druhov zabezpečenia je nutná vysoká úroveň odborných znalostí a praktických skúseností. Jedným z najdôležitejších a najefektívnejších kritérií hodnotenia kvality odbornej pripravenosti technického personálu leteckých pozemných zariadení sú triedne skúšky.

Pod záštitou Úradu vojenského letectva MO SR sa v prvej polovici novembra uskutočnili v priestoroch letísk vzdušných síl triedne skúšky špecialistov letectva – technického personálu LPIS na stupeň Technik letectva 1., 2. a 3. triedy.

Skúšobná komisia, zložená zo zástupcov Veliteľstva vzdušných síl a Strediska výcviku leteckých odborností z Prešova preverila teoretické a praktické odborné znalosti pre výkon funkcií špecialistov komunikačných, rádiolokačných, rádionavigačných, svetelnotechnických leteckých pozemných zariadení a leteckých systémov velenia a riadenia.

Na základe dosiahnutých triedností technického personálu LPIS bude Úradom vojenského letectva MO SR priznaný vyšší stupeň „úrovne údržby“, ktorá charakterizuje spôsobilosť personálu na manipuláciu s LPIS – na obsluhu, kontrolu, nastavenie, meranie, opravu a školenie.

Udelenie triednosti „Technik letectva“ predstavuje zvýšenie odbornej kvalifikácie, kde technický personál dokonale ovláda nielen zložitú techniku, ale získava aj celkový odborný prehľad v oblasti zabezpečenia leteckej prevádzky vo vzdušných silách OS SR.


LPISLPISLPIS

Autor: mjr. Peter Zupka , Foto: vvzs - Dátum: 14.11.2011
Čítanosť: 9822
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share