Preskocit navigáciu

Veliteľ vzdušných síl na návšteve slovenských príslušníkov operácie UNFICYP


Veliteľ vzdušných síl na návšteve slovenských príslušníkov operácie UNFICYP

V skorých ranných hodinách dňa 16. decembra sa roztočili vrtule vojenského špeciálu vzdušných síl An-26. Posádka pod vedením plukovníka Petra PROKOPA mala za úlohu prepraviť veliteľa vzdušných síl generálmajora Martina BABIAKA a veliteľa protilietadlovej raketovej brigády plukovníka Vladimíra KOVÁČA do priestoru pôsobenia slovenskej jednotky operácie UNFICYP na Cyprus.

Operácia UNFICYP (UNITED NATIONS FORCES IN CYPRUS) je jednou z najstarších mierových misií OSN a trvá nepretržite od roku 1964. Pôsobí na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN č. 186 zo 4. marca 1964 s mandátom zabrániť obnoveniu ozbrojeného konfliktu medzi grécko-cyperskou a turecko-cyperskou komunitou podporovanou tureckými ozbrojenými silami, prispieť k udržaniu a obnove práva, poriadku a návratu do normálneho stavu a vykonávať humanitárne úlohy.

V máji 2001 do misie UNFICYP prišli aj prví príslušníci ozbrojených síl SR. Postupným procesom prevzali velenie v jednom z troch sektorov. Sektor 4 sa nachádza na východ od hlavného mesta a má dve slovenské a jednu maďarskú čatu. Rozprestiera sa na rozlohe približne 110 km2. Nárazníková zóna je široká od 100 metrov až do 7 kilometrov. Veliteľstvo slovenskej jednotky sa nachádza v meste Famagusta. Slovenská republika pravidelne vyčleňuje do tejto operácie profesionálnych vojakov spravidla na dobu jedného roka a výnimkou nie sú ani sviatky ako aj teraz blížiace sa Vianoce.

A práve v tento predvianočný čas navštívil slovenskú jednotku na Cypre veliteľ vzdušných síl so svojou delegáciou. Na cyperskej pôde ich v poobedňajších hodinách privítal veliteľ slovenského kontingentu podplukovník PAŇKO. Po privítaní sa delegácia presunula na veliteľstvo UNFICYP do Nikózie.

Tu ich oficiálne privítal najvyšší hlavný veliteľ misie UNFICYP generálmajor Chao LIU. Jednalo sa o historicky prvé stretnutie hlavného veliteľa misie s vysokým predstaviteľom OS SR - veliteľom vzdušných síl. Počas zdvorilostnej návštevy si obe strany vzájomne vymenili skúsenosti z plnenia úloh medzinárodného krízového manažmentu. Na záver hlavný veliteľ Chao LIU vyzdvihol prácu slovenských vojakov (SLOVCON), príslušníkov Sektoru 4, ktorí zabezpečujú plnenie operačných úloh vyplývajúcich z mandátu operácie.

Operácia UNFICYP prešla od júna 2010 do plnej zodpovednosti veliteľa vzdušných síl a výcvik vojakov pred nasadením do operácie zastrešuje veliteľ nitrianskej protilietadlovej raketovej brigády. Momentálne na Cypre pôsobí 159 slovenských vojakov z toho 13 žien.

Neskôr delegácia pokračovala v programe návštevou slovenskej ženijnej jednotky, ktorá sa nachádza tiež v Nikózii. Podplukovník Jaroslav MARKO počas prezentácie objasnil základné úlohy, ktoré jednotka plní. Okrem denných rutinných prác ako sú oprava, údržba patrolovacích ciest a pozorovacích stanovísk v nárazníkovej zóne, heliportov, plotov vykonávajú rekonštrukčné práce ciest a mostov ako nedávno zrekonštruovaný Arnhemský most. V súčasnosti ženisti opravujú ubytovacie priestory na pozorovacom stanovišti v meste Varosha (mesto duchov) a budujú nové v kempe generála Štefánika vo Famaguste. Úlohy jednotky stálych záloh MFR (Mobile Force Reserve) odprezentoval nadporučík Siráň. Ide o mnohonárodnostnú zložku, ktorej hlavnou úlohou je udržiavať jednotky v neustálom stave vysokej pripravenosti a vycvičenosti, čo umožní rýchle nasadenie v celom priestore zodpovednosti UNFICYP. V Nikózii pôsobia slovenskí vojaci aj v zložke vojenskej polície UNFICYP a vo funkci styčného dôstojníka a zastúpenie máme aj v mediálnej oblasti operácie .

Po diskusii s vojakmi sa delegácia presunula na veliteľstvo SLOVCON do Famagusty, kde im náčelník štábu SLOVCON mjr. BITALA odprezentoval hlavné úlohy a poslanie slovenskej jednotky Sektoru 4. Medzi hlavné operačné úlohy slovenských vojakov v tomto sektore patrí mobilné a pešie patrolovanie, flexibilita a zvyšovanie aktivít hliadok v citlivých oblastiach nárazníkovej zóny. Mimo hliadkovania v nárazníkovej zóne zabezpečujú aj hliadkovanie na tzv. Corridor Road, ktorá je spojnicou dvoch častí Výsostného územia Veľkej Británie a dodržiavanie „Status Quo“ v priestore mesta Varosha bývalom rozsiahlom rekreačnom stredisku, uzavretom a neobývanom od konfliktu v roku 1974.

V podvečerných hodinách si delegácia prezrela aj priestory bývalého civilného letiska, ktoré po poslednom konflikte zostalo opustené. Súčasťou programu druhého dňa návštevy boli aj výjazdy na patrolovacie a pozorovacie stanovištia, kde pôsobia slovenskí vojaci.

Nárazníková zóna v sebe zahŕňa aj iné zaujímavé miesta. Jedným z nich je kostol AYIA MARINA z 12. storočia. Ako povedal slovenský duchovný BOJČUK, tento kostol je  v zodpovednosti operácie UNFICYP a príslušníci SLOVCON zabezpečujú pre civilných občanov počas bohoslužieb a púti eskortu i občerstvenie.

Záver programu druhého dňa bol ukončený slávnostným nástupom SLOVCON vo Famaguste, počas ktorého veliteľ vzdušných síl odovzdal srdečný pozdrav od nového náčelníka Generálneho štábu OS SR generálmajora Petra VOJTEKA. Zároveň prečítal otvorené listy od bývalého náčelníka GŠ generála Ľubomíra BULÍKA adresované veliteľovi SLOVCONU a jeho jednotke, v ktorých sa im poďakoval za ich vzornú reprezentáciu nielen v rámci plnenia operačných úloh ale aj počas nedávnej mnohonárodnej súťaží Cyprus Military Skills Competition, v ktorej slovenská jednotka už po tretí krát obhájila svoje prvenstvo. Pri tejto príležitosti im veliteľ VzS odovzdal aj udelené Ďakovné listy.

Slovenská jednotka obdŕžala od slovenskej delegácie okrem symbolických vianočných darčekov aj vlastnoručne vyrobené vianočné pozdravy od detí Základnej školy v Banskej Bystrici. Na záver svojho vstupu sa veliteľ vzdušných síl prihovoril týmito slovami: „Som nesmierne hrdý na prácu veliteľa SLOVCONu podplukovníka Jozefa PAŇKA, ktorý hlavne svojim pričinením pozdvihol slovenskú jednotku na vysokú úroveň, o čom svedčia aj hodnotenia inšpekčných tímov za posledné obdobie“. V závere im všetkým poprial pekné a ničím nerušené Vianoce, či už tu v kempe alebo doma na Slovensku.

Slová chvály a uznania padali aj z úst veliteľa nitrianskej brigády plukovníka Vladimíra KOVÁČA: „Som na Vás hrdý, ako ste sa zhostili plnenia úloh a každá správa, ktorú zachytím ma poteší, pretože reprezentujete nielen seba, ale aj Slovenskú republiku a pokračujte kontinuálne v tých úlohách, ktoré sú plnené na vysokej úrovni a potiahnite túto obrovskú zodpovednosť do ďalšej rotácie“.

Podplukovník PAŇKO ukončil slávnostný nástup odozdaním plakety veliteľovi vzdušných síl pre bývalého náčelníka GŠ za jeho osobnú podporu a prístup pri plnení úloh tejto operácie nielen doma ale i tu na Cypre a poďakovaním veliteľovi vzdušných síl. „Ďakujem za morálne a povzbudzujúce slová, za odovzdanie pozdravov, ktoré boli nielen potešením ale aj zadosťučinením, vyjadrením za prácu, ktorú tu odvádzame“.

Tieto vianočné sviatky bude slovenská jednotka prežívať rôznorode. Časť vojakov odchádza domov na Slovensko, časť bude tráviť v kempe, ale poniektorí budú aj priamo v službe ako napríklad čatár MEŠTER, ktorému sa v septembri tohto roka narodil syn. Avšak pre všetkých tu slovenských vojakov na Cypre bude zabezpečená slovenská vianočná tradícia vo forme kapustnice.

Ostrov Cyprus je po konflikte v júli 1974, ktorý bol vyvrcholením napätej politickej situácie a následnej vojenskej intervencie tureckých jednotiek už viac ako 30 rokov rozdelený na dve časti. Južná časť ostrova, s prevažujúcim podielom grécko-cyperského obyvateľstva, vystupuje ako predstaviteľ Cyperskej republiky. Severná časť ostrova, obývaná prevažne turecko-cyperským obyvateľstvom a tureckými presídlencami, vystupuje ako „nezávislá tzv. Turecká republika Severný Cyprus“. Oficiálne bola uznaná ako štát iba Tureckom. Po dohodnutí prímeria medzi znepriatelenými stranami bola vytvorená na základe dohôd medzi opozičnými silami a OSN nárazníková zóna a toto pásmo kontrolujú mierové sily OSN na Cypre UNFICYP.

http://www.vvzs.mil.sk/4086/fotogaleria.php?album=765


Autor: npor. Marcela Vrábelová , Foto: npor. Marcela Vrábelová, UNFICYP - kpt. Michal Harnádek - Dátum: 19.12.2011
Čítanosť: 11987
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share