Preskocit navigáciu

Vzdušné sily si pripomenuli výročie vzniku Slovenskej republiky a jej ozbrojených síl


Vzdušné sily si pripomenuli výročie vzniku Slovenskej republiky a jej ozbrojených síl

V uplynulých devätnástich rokoch novodobých dejín Slovenska a jeho ozbrojených síl je začiatok roka spätý s Dňom vzniku Slovenskej republiky, ktorý nasledoval po tom, ako Federálne zhromaždenie ČSFR prijalo dňa 25. novembra 1992 ústavný zákon o zániku ČSFR s účinnosťou o polnoci z 31. decembra 1992 na 1. januára 1993.

Výročie vzniku SR a Ozbrojených síl SR je pevnou súčasťou novodobých tradícií ozbrojených síl a zároveň je príležitosťou pre vyzdvihnutie úsilia tých, ktorí vytvárali na začiatku predchádzajúcej dekády pevné štruktúry a podmienky pre svojich nasledovníkov. Na tieto nadviazalo, v dnešnej modernej dobe, tak dôležité začlenenie Slovenska a jeho ozbrojených síl do euroatlantických štruktúr.

Vznik Armády SR a OS SR sa stal významným atribútom zvrchovanosti a suverenity Slovenskej republiky. Za obdobie takmer dvadsiatich rokov dokázala armáda dôsledne zabezpečovať slobodu, nezávislosť, suverenitu, územnú celistvosť Slovenskej republiky a pomáhať pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm a katastrof ohrozujúcich životy alebo majetok vo veľkom rozsahu. Ozbrojené sily Slovenskej republiky následne zaručujú obranu Slovenska a bezpečnosť štátu pred vonkajším ozbrojeným napadnutím cudzou mocou, ako aj plnia záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Pri príležitosti 19. výročia vzniku Slovenskej republiky a OS SR odzneli dnes blahoprajné slová rozkazu prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča na slávnostnom zhromaždení veliteľstva vzdušných síl v priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. Následne bol položený dôraz, aby boli všetci príslušníci slovenských ozbrojených síl hrdí na výsledky dosiahnuté pri zabezpečovaní obrany a bezpečnosti v kolektívnom obrannom systéme Severoatlantickej aliancie.

V závere zhromaždenia zástupca veliteľa vzdušných síl plukovník Ivan Hůlek menom veliteľa vzdušných síl generálmajora Martina Babiaka zaželal všetkým príslušníkom veliteľstva pevné zdravie, veľa síl a úspechov pri riešení náročných úloh v nadchádzajúcom období.


Vzdušné sily si pripomenuli výročie vzniku Slovenskej republiky a jej ozbrojených sílVzdušné sily si pripomenuli výročie vzniku Slovenskej republiky a jej ozbrojených sílVzdušné sily si pripomenuli výročie vzniku Slovenskej republiky a jej ozbrojených sílVzdušné sily si pripomenuli výročie vzniku Slovenskej republiky a jej ozbrojených síl

Autor: mjr. Zdenko Baranec , Foto: vvzs - Dátum: 11.01.2012
Čítanosť: 10689
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share