Preskocit navigáciu

Päťtýždenné práce na komplete S-300 PMU


Päťtýždenné práce na komplete S-300 PMU

Napriek tomu, že aj jednotky vyzbrojené protilietadlovými raketovými kompletmi (PLRK) sú v súčasnosti v organizovaní výcviku vzhľadom na obmedzené finančné zdroje v núdzovom režime a výcvik je vykonávaný len s cieľom udržať dosiahnutý stupeň pripravenosti, je nevyhnutné, aby PLRK boli nepretržite pripravené pre bojové použitie. V prenesení do praxe to znamená nepretržité vykonávanie súboru opatrení zabezpečujúcich udržanie bojaschopnosti PLRK, pravidelné ošetrovanie a nastavovanie predpísaných technických parametrov. PLRK teda pre prípad potreby musia byť spôsobilé zachytiť, spracovať a v konečnom dôsledku zničiť cieľ – narušiteľa vzdušného priestoru.

Aj v týchto dňoch prebieha v protilietadlovej raketovej brigáde jeden z druhov predpísanej technickej údržby na protilietadlovom raketovom komplete S-300 PMU, nazývaný ako päťtýždenné predpísané práce. Aby sme nezainteresovaných nepomýlili je potrebné uviesť, že názov „päťtýždenné“ majú preto, lebo sú vykonávané s periódou raz za 5 týždňov, hoci samotná dĺžka ich trvania je spravidla 5 dní.

Technici a špecialisti odborností PVO sa pri údržbe zložitých elektronických zariadení kompletu zameriavajú predovšetkým na overenie a nastavenie ich technických parametrov stanovených výrobcom, ako aj defektáciu a odstránenie vzniknutých porúch a ich príčin s cieľom udržať bojaschopnosť techniky s možnosťou jej okamžitého použitia. Predpísaná údržba je ukončená komplexnou kontrolou technického stavu všetkých prostriedkov kompletu za účelom potvrdenia ich spôsobilostí pre bojové použitie.

Dlhoročné skúsenosti z prevádzkovania techniky potvrdzujú, že stanovené technické parametre sa najľahšie udržujú nepretržitou prevádzkou PLRK, avšak vzhľadom k súčasnej situácii v rozpočtovaní je teda v súčasnosti omnoho viac ako inokedy nevyhnutné vykonávať dôsledné ošetrovanie, precízne ladenie a nastavovanie parametrov, čo v konečnom dôsledku slúži aj k výcviku personálu, upevneniu technických zručnosti a udržaniu pripravenosti techniky aj personálu.


Päťtýždenné práce na komplete S-300 PMUPäťtýždenné práce na komplete S-300 PMUPäťtýždenné práce na komplete S-300 PMUPäťtýždenné práce na komplete S-300 PMU

Autor: plrb , Foto: plrb - Dátum: 08.03.2012
Čítanosť: 8791
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share