Preskocit navigáciu

Inšpekcia veliteľa jednotiek UNFICYP v Sektore 4


Inšpekcia veliteľa jednotiek UNFICYP v Sektore 4

Vycvičenosť, fyzickú zdatnosť, ale i odborné vedomosti a zručnosti potvrdili slovenskí vojaci pôsobiaci vo vojenskej operácii UNFICYP na Cypre krátko po vykonaní pravidelnej rotácie v rámci jednej z najdôležitejších inšpekcií - „Inšpekcie veliteľa jednotiek UNFICYP“, ktorou sú preverovaní všetci noví príslušníci po ich príchode na jednotlivé pozície v priestore zodpovednosti príslušných Sektorov.

Úroveň operačnej pripravenosti príslušníkov Sektoru 4 takto osobne zhodnotil najvyšší vojenský veliteľ operácie UNFICYP Maj Gen Chao LIU, ktorý priamo v priestore zodpovednosti mal možnosť pozorovať činnosť naších príslušníkov pri zvládaní jednotlivých postupov v rámci monitorovania nárazníkovej zóny, ako aj vyjednávania s opozičnými silami a riešení civilných záležitostí týkajúcich sa Gréckych a Tureckých Cypriotov.

K pozitívnemu výsledku inšpekcie prispela aj obzvlášť dôsledná príprava, ktorú naši príslušníci museli podstúpiť počas 6 týždňového intenzívneho výcviku v medzinárodnom prostredí, kde si nielen prehĺbili svoje vedomosti ale zároveň aj precvičili a zdokonalili postupy získané už v domácich výcvikových strediskách.

V priestore s neustále pretrvávajúcimi podstatnými názorovými rozdielmi medzi Gréckymi a Tureckými Cypriotmi je nevyhnutné rýchlo sa rozhodnúť a ešte rýchlejšie reagovať na zmenu vývoja situácie správnymi povelovými technikami v anglickom jazyku a efektívným koordinovaným pohybom medzinárodnej jednotky. Počas výcviku ako aj samotnej inšpekcie v prostredí simulovaných situácii s množstvom prekvapivých, rušivých a stresujúcich podnetov najlepšie preukázali svoju profesionalitu a pripravenosť k plneniu operačných úloh príslušníci SLOVCON kpt. Palacka, rtn. Tencer, čat. Kemlage des. Zwias a slob. Handzuš.

Na záver inšpekcie poďakoval najvyšší veliteľ jednotiek UNFICYP veliteľovi SLOVCON a jeho príslušníkom nielen za ich pripravenosť ale hlavne za každodenný prínos k zabezpečeniu dodržiavania prímeria a zabráneniu obnovenia bojov medzi znepriateleným stranami, ako aj vzorné zosúladenie príslušníkov štyroch kontingentov tvoriacich svojou spoluprácou a súdržnosťou spoločne jeden celok - Sektor 4.


Inšpekcia veliteľa jednotiek UNFICYP v Sektore 4Inšpekcia veliteľa jednotiek UNFICYP v Sektore 4Inšpekcia veliteľa jednotiek UNFICYP v Sektore 4Inšpekcia veliteľa jednotiek UNFICYP v Sektore 4Inšpekcia veliteľa jednotiek UNFICYP v Sektore 4

Autor: kpt. Zuzana Miženková - UNFICYP , Foto: UNFICYP - Dátum: 18.05.2012
Čítanosť: 8626
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share