Preskocit navigáciu

Najvyšší predstavitelia bezpečnosti letov na stretnutí v Prahe


Najvyšší predstavitelia bezpečnosti letov na stretnutí v Prahe

V dňoch 21.-25.2012 sa v Prahe konala 140. konferencia bezpečnosti letov AFFSC(E) (AIR FORCES FLIGHT SAFETY COMMITTEE (EUROPE)), na ktorej sa zúčastňuje väčšina najvyspelejších letectiev sveta, zastúpená najvyššími predstaviteľmi bezpečnosti letov jednotlivých štátov. Delegátmi SR sú plukovník Ján Salaj - hlavný inšpektor bezpečnosti letov ÚVL MO SR a major Koloman Bornemisza - náčelník skupiny bezpečnosti letov VzS. Predsedníctvo v tejto organizácii dlhodobo vykonáva Veľká Británia.

Chairman konferencie Gp Capt Simon Braisfold v úvode vyzdvihol vysokú odbornú ako aj spoločenskú úroveň minuloročnej konferencie, ktorá sa konala v Bratislave a ocenil prínos a záujem Slovenska o spoluprácu v oblasti bezpečnosti letov v celosvetovom meradle.

Zásadnou témou tohtoročnej konferencie bol negatívny vplyv znižovania rozpočtu na bezpečnosť letov. Jedným z najdôležitejších záverov konferencie je nevyhnutnosť presvedčiť vojenské a politické špičky o tom, že investícia do bezpečnosti letov v konečnom dôsledku znamená výraznú finančnú úsporu a akékoľvek ďalšie oslabenie tejto oblasti bude nevyhnutne viesť k nárastu počtu leteckých nehôd, ktoré znamenajú okrem iného extrémne morálne a finančné straty.

Ďalšou témou bola nízka kvalita externých dodávateľských firiem prejavujúca sa vo väčšine zúčastnených štátov, ktorá je pravdepodobne spôsobená taktiež finančnou krízou. Práve v našom letectve čelíme nárastu počtu opakovaných incidentov, nárastu technických porúch a poklesu spoľahlivosti leteckej techniky z dôvodu nízkej kvality opráv zabezpečovaných organizáciami mimo OS SR. Taktiež nedodržanie termínov dodávky leteckej techniky po generálnych opravách a nedostatok náhradných dielov komplikujú udržiavanie vycvičenosti pilotov na požadovanej úrovni a zásadným spôsobom negatívne ovplyvňujú ich výcvik.

Ďalším riešeným fenoménom prejednávaným na konferencii je vysoký tlak na posádky počas prepráv VIP. Je až prekvapivé, že takmer každý štát čelí tomuto problému a rozhodnutie kapitána lietadla odmietnuť let z objektívnych dôvodov (technický stav lietadla, aktuálna vycvičenosť a stav posádky, nevyhovujúce počasie a podobne) najvyšším predstaviteľom štátu či ozbrojených síl, je extrémne ovplyvňované obavami o vlastnú kariéru, či obavami z trestu za nesplnenie úlohy. V tejto oblasti je nevyhnutné bezpodmienečne rešpektovať stanovisko kapitána lietadla, ktorý je oprávnený rozhodnúť o tom, či let môže byť vykonaný bezpečne alebo bude zrušený. Akýkoľvek tlak na kapitána lietadla (vrtuľníka) z dôvodu dôležitosti plánovanej prepravy je potrebné považovať za hrubé narušenie bezpečnosti letov.

Okrem 20 minútových prezentácií všetkých jednotlivých štátov boli lekármi Ústavu leteckého zdravotníctva Praha v rámci 140. konferencie vykonané aj prezentácie zamerané na výskum v oblasti straty priestorovej orientácie pilota, metódy zvyšovania odolnosti voči preťaženiu a na vplyv preťaženia (g-lock) na pilota.

Získané informácie a závery konferencie budú použité pri vykonávaní zvláštnych zamestnaní bezpečnosti letov, ktoré sú vykonávané zo všetkými výkonnými letcami VzS OS SR minimálne raz za mesiac. Už samotné zdieľanie informácií a zovšeobecňovanie leteckých udalostí je jedným z najvýkonnejších, najstarších a najspoľahlivejších nástrojov v oblasti posilňovania prevencie v oblasti bezpečnosti letov.

AFFSC(E) vykonáva svoju činnosť nepretržite aj medzi jednotlivými konferenciami, čo zabezpečuje plynulú výmenu informácii v oblasti bezpečnosti letov a na základe aktualizovaných „contact lists“ sú priebežne prijímané správy o vzniknutých leteckých nehodách v členských štátoch AFFSC(E).

V rámci spoločenského programu účastníci konferencie navštívili chrám sv. Cyrila a Metoda, v ktorom sa ukrýval Jozef Gabčík s ďalšími 6 československými parašutistami po spáchaní atentátu na Reinharda Heydricha (operácia Antropoid). Po prehliadke zachovaných dobových predmetov a zhliadnutí dokumentárneho filmu o detailoch atentátu, účastníci konferencie navštívili kryptu, v ktorej sa odohral záverečný dvojhodinový útok 360 nemeckých vojakov a v závere ktorého boli všetci výsadkári usmrtení.

Celkovo sa na konferencii zúčastnilo 42 príslušníkov bezpečnosti letov z 27 štátov. V budúcom roku sa bude konferencia AFFSC(E) konať v Dánsku - v Kodani.


11112

Autor: mjr. Ing. Koloman Bornemisza , Foto: mjr. Ing. Koloman Bornemisza - Dátum: 28.05.2012
Čítanosť: 11715
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share