Pod Zobor sa vrátili vojaci


Pod Zobor sa vrátili vojaci

Presne 130 rokov od dokončenia prvej časti vojenského tábora, bol v dňoch 18. a 19. augusta 2012 areál bývalých kasární pod Zoborom otvorený širokej verejnosti. Na úvod primátor mesta Nitry Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. vo svojom úvodnom príhovore poprial všetkým príjemný deň a oboznámil prítomných čo všetko predchádzalo otvoreniu kasární. „Predpokladám, že nebude otvorený každý deň, ale že cez tie víkendy by sa to skutočne dalo v tejto podobe, pretože prebiehajú ešte nejaké stavebné práce“ povedal vo svojom príhovore primátor.

 


Počas sprístupnenia bývalých kasární pod Zoborom bol pre návštevníkov pripravený zaujímavý program. Na výstave boli v prvej časti prezentované študentské návrhy možností využitia kasární pre verejnosť, v druhej časti archeologický ústav prezentoval históriu ako aj súčasnosť kasární. Predstavené boli aj archeologické nálezy, ktoré sa našli počas výstavby rýchlostnej cesty R1. V spolupráci s VÚ 4405 Nitra boli, pre všetkých účastníkov, pripravené statické ukážky vojenskej techniky a zbraní. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý a zaujímavý sprievodný program: vystúpenia hudobných a tanečných skupín, Trial show a Street fighter show z Motoklubu Fénix Nitra.

Samozrejme, medzi najnavštevovanejšie patril priestor príslušníkov Skupiny personálneho doplňovania ÚVS Nitra, pretože tu na všetkých čakal zaujímavý program, maľovanie tvárí, ale aj odmena vo forme prezentačného predmetu. Prezentácia PrV sa stretla s veľkým záujmom a ohlasom nielen u detí, ale aj u zúčastnenej širokej verejnosti. V rámci tejto aktivity sa potenciálni uchádzači dozvedeli o histórií, úlohách a poslaní OS SR. Zároveň im boli poskytnuté informácie o podmienkach vstupu do OS SR, možnosti štúdia na AOS L. Mikuláš a ďalších možnostiach profesionálnej služby.

Na svoj život v kasárňach si prišlo zaspomínať mnoho bývalých vojakov povinnej základnej služby a vojakov z povolania, ktorí pri pohľade na objekty a nástupisko už len s úsmevom spomínali na nástupy a ranné rozcvičky. Nejeden z nich sa pred svojou manželkou pochválil a predviedol ako zvládne po toľkých rokoch rozobrať samopal, pištoľ a na akej technike slúžil. Raritou bolo, že cestu pod Zobor meral manželský pár až z Prahy, kde si starší pán prišiel zaspomínať na svoju vojenčinu v roku 1960.

Pripravenému podujatiu prialo aj príjemné slnečné počasie. Na záver nezostalo nič iné, len sa rozlúčiť a zaželať si, aby sa tieto nádherné priestory stali miestom, ktoré by mohli Nitrania, ale aj všetci návštevníci plnohodnotne využiť a načerpať energiu do ďalších dní.


Pod Zobor sa vrátili vojaciPod Zobor sa vrátili vojaciPod Zobor sa vrátili vojaciPod Zobor sa vrátili vojaciPod Zobor sa vrátili vojaciPod Zobor sa vrátili vojaciPod Zobor sa vrátili vojaciPod Zobor sa vrátili vojaciPod Zobor sa vrátili vojaci

Autor: kapitán Ing. Milan KUBIZNIAK , Foto: autor - Dátum: 20.08.2012
Čítanosť: 40837
Verzia pre tlač

Skočiť na menu