Preskocit navigáciu

Stretnutie veliteľov vzdušných síl V4 +


Stretnutie veliteľov vzdušných síl V4 +

Včera pricestovali na Slovensko najvyšší zástupcovia letectiev z krajín vyšehradskej švorky a tiež z Rakúska a Švédska. Dôvodom ich návštevy bolo stretnutie veliteľov vzdušných síl krajín V4 +. V poobedňajších hodinách ich osobne privítal veliteľ Vzdušných síl SR generálmajor Martin Babiak.

Včerajší poobedňajší program prebiehal v duchu stále aktuálnych osláv výročia Slovenského národného povstania. Na radnici mesta Banská Bystrica ctenú delegáciu privítal primátor Peter Gogola. Po krátkej exkurzii historickej časti mesta sa delegácia presunula k v tomto čase najnavštevovanejšiemu miestu, Pamätníku SNP, kde vzdala hold a úctu obetiam a účastníkom bojujúcich za slobodu počas Slovenského národného povstania. Tento pietny akt umocňovala vojenskými poctami aj Čestná stráž OS SR a Vojenská hudba Banská Bystrica. Včerajší program bol ukončený prehliadkou unikátnej expozície Múzea SNP. Medzi nezabudnuteľný kultúrny zážitok určite patril aj Koncert Štátnej opery Banská Bystrica pod holým nebom.

Stretnutie veliteľov vzdušných síl V4 + vyvrcholilo dnešným doobedňajším rokovaním. Základy programu zasadania boli postavené na záveroch stretnutia európskych ministrov v roku 2010, ktoré smerovali k posilneniu združovania a zdieľania národných vojenských spôsobilosti. Rokovanie veliteľov letectiev sa nieslo v duchu vzájomnej vojenskej spolupráce, vplyvu svetovej hospodárskej krízy na plnenie úloh a nevynímajúc možnosti rozvoja ďalšej spolupráce krajín V4, Rakúska a Švédska. Boli predstavené konkrétne oblasti pre užšiu spoluprácu. Jednou z nich je vzdelávanie a odborná príprava personálu a to obzvlášť výcvik lietajúceho personálu pre udržanie ich vysokej pripravenosti a dosiahnutej úrovne prostredníctvom využívania dostupných leteckých simulátorov. Ďalej sa v priebehu stretnutia velitelia letectiev zhodli na zdieľaní národných vojenských zariadení, výcvikových priestorov i strelníc a prediskutovala sa aj téma cezhraničnej spolupráce tzv. „Cross Border“.

Napriek pretrvávajúcej spolupráci v rámci krajín V4 je najväčšou výzvou urýchlenie procesu implementácie cieľov dohodnutých na tomto stretnutí, preto bola zdôraznená dôležitosť kontinuity rokovaní o predložených návrhov v blízkej budúcnosti v duchu združovania a zdieľania ponúknutých spôsobilostí.

Dnešné významné zasadnutie bolo zavŕšené podpísaním Memoranda o rozvoji spolupráce v oblasti obrany.

V poobedňajších hodinách sa hostia presunuli na leteckú základňu Sliač, kde prebiehali nácviky leteckých ukážok na zajtrajšiu leteckú šou, ktorú svojou účasťou poctí aj dnešná zahraničná delegácia.


úvodúvodúvodúvodúvod111112221010744446

Autor: vvzs , Foto: rtn. Roman Chovanec, Ján Šperka - Dátum: 31.08.2012
Čítanosť: 9508
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share