Preskocit navigáciu

Striedanie na poste veliteľa mnohonárodného Sektoru 4 UNFICYP


Striedanie na poste veliteľa mnohonárodného Sektoru 4 UNFICYP

September je tradične rotačný mesiac, kedy sa v misii UNFICYP na Cypre menia všetky národné kontingenty. Inak tomu nebolo ani v utorok 25. septembra 2012, kedy sa v tábore generála M. R. Štefánika vo Famaguste uskutočnil slávnostný nástup rotujúceho personálu a spoločne s pozvanými hosťami a príslušníkmi novej rotácie boli svedkami formálneho odovzdania velenia v Sektore 4.

Odchádzajúci veliteľ SLOVCON a zároveň veliteľ mnohonárodného Sektoru 4 vo Famaguste pplk. Jozef Paňko symbolicky odovzdal zástavu OSN a tým aj formálne velenie novému veliteľovi pplk. Adolfovi Uličnému.

Slávnostný akt odovzdania a prevzatia zástavy OSN a tým aj velenia v Sektore 4 sa uskutočnil prostredníctvom náčelníka štábu misie UNFICYP plk. Angusa Laudona, ktorý vo svojom príhovore k obom veliteľom, veľvyslancom Slovenskej republiky, Maďarska, Srbska, Chorvátska a slávnostnému nástupu príslušníkov Sektoru 4 akcentoval kvalitu plnenia úloh v Sektore 4 a tradičné nadštandardné vzťahy so Sektorom 4. Pplk. Paňkovi poďakoval za odvedenú prácu v prospech medzinárodného mieru a za službu v misii OSN. Novému veliteľovi poprial všetko dobré a konštatoval spokojnosť so zachovaním kontinuity nadštandardných veliteľov Sektoru 4.

Pplk. Paňko vo svojom príhovore poďakoval všetkým príslušníkom SLOVCON za ich prácu v prospech misie UNFICYP a za vzornú reprezentáciu Ozbrojených síl Slovenskej republiky ako aj národných síl zastúpených krajín v medzinárodnom prostredí misie. Zároveň vyjadril poďakovanie za nadštandardnú spoluprácu a podporu veľvyslankyni SR na Cypre Jej excelencii Anne Tureničovej a veľvyslancom ostatných participujúcich krajín v Sektore 4. Svojmu nástupcovi zaželal veľa úspechov a elánu pri plnení náročných operačných úloh a velení mnohonárodnému sektoru. „Slová ako mnohonárodná spolupráca, akokoľvek nadnesene znejú, sú v praxi často výzvou a to aj v čase mieru. Dosiahnutie operačnej integrity v Sektore 4 bolo jedným z mojich hlavných zámerov a aj vďaka vám môžem konštatovať jeho naplnenie. Pred odchodom do misie som dal prísľub, že urobím všetko preto aby sme sa po čestnom splnení úloh a odlúčení vrátili v zdraví späť do našej vlasti, preto som nesmierne rád, že sa mi tento prísľub podarilo spoločne s vašou a podporou vašich najbližších dodržať“ konštatoval pplk. Paňko.

Za diplomatický zbor slovami vďaky a uznania na adresu pplk. Paňka a príslušníkov Sektoru 4 nešetrila ani veľvyslankyna SR a zároveň členka diplomatického zboru na Cypre Jej excelencia Anna Tureničová, ktorá poďakovala za pomoc a spoluprácu pri napĺňaní mierového mandátu misie a tým za zabezpečenie mierových podmienok pre vedenie mierových rozhovorov oboch strán.

Na záver ešte krátke interview s odchádzajúcim veliteľom pplk. Jozefom Paňkom a novým veliteľom Sektoru 4 pplk. Adolfom Uličným:

Pán podplukovník, obligátna otázka, ako by ste hodnotili svoje ročné obdobie v pozícii veliteľa mnohonárodného Sektoru 4?

Ako veliteľ SEC4 a súčasne ako veliteľ SLOVCON po ukončení pôsobenia na tejto funkcii môžem zhodnotiť tento rok ako rok, ktorý mňa osobne preveril po všetkých stránkach, ktoré vojenské povolanie vyžaduje aj bez ohľadu na to, že som mal skúseností ako veliteľ na rôznych úrovniach velenia a hodnotím ho ako jeden z najnáročnejších a najintenzívnejších rokov vo svojej doterajšej 26 ročnej kariére profesionálneho vojaka.
Cítim veľké zadosťučinenie, ktoré sa mi dostalo pri zhodnotení práce od nadriadených funkcionárov velenia UNFICYP za to čo sme tu spoločne odviedli a to nielen pri zhodnotení vysokej nasaditeľnosti plnenia operačných úloh v SEC4 alej aj za aktívnu reprezentáciu OSN a OS SR pri dosiahnutí vysokej úroveň komunikácie medzi opozičnými silami alebo pri návštevách a organizovaní zamestnaní, ktoré sme vykonávali s maximálnym úsilím čo najlepšie obstáť.

Ktoré dosiahnuté úspechy hodnotíte ako najvýznamnejšie a čo pokračuje ako výzvy do ďalšieho obdobia?

Jedným z najhlavnejších cieľov ako veliteľa bolo zjednotiť príslušníkov kontingentov, ktoré sú pod naším velením k plneniu spoločného operačného cieľa s reflektovaním ich národnej integrity. Pokračovanie v komunikácií a budovaní dôvery medzi opozičnými silami, čo v konečnom dôsledku prispelo k vytvoreniu bezpečnejšieho prostredia pre našich príslušníkov ktorí denne vykonávali monitorovanie v nárazníkovej zóne ktorá je deliacou čiarou medzi týmito silami.

Čo by ste zaželali Vášmu nástupcovi do ďalšieho roka?

Prajem mu v prvom rade nech spolu s príslušníkmi SLOVCON a príslušníkmi kontingentov pod jeho velením majú podobne ako mi to pomyselné vojenské šťastie „kde netreba nasadzovať život so zbraňou v ruke“, nech po roku vyslania sú bohatší o skúsenosti s plnenia operačných úloh a práce v medzinárodnom prostredí a nech sa šťastlivo všetci ako my dočkajú dňa, keď budú môcť úspešne zhodnotiť svoje pôsobenie. Osobne mu chcem zaželať veľa úspechov pri pokračovaní reprezentácie SLOVCON v tejto operácií, s kolektívom ľudí, ktorý tak ako on bude jednotný, silný a budú sa vzájomne podporovať, čo je veľmi dôležité s ohľadom na dobu pôsobenia a odlúčenia.

Otázka aj pre nového veliteľa, pán podplukovník, aký je Váš zámysel ako veliteľa Sektoru 4 a kam budete zameriavať hlavné úsilie pri plnení úloh?

V prvom rade musíme bezpečne prepraviť druhú časť nášho multinárodného kontingentu, do priestoru pôsobenia našich príslušníkov, ktorý prichádza dnes t.j. 26. septembra 2012. Okamžite po ich príchode začneme s prípravou na previerku operačnej pripravenosti v Sektore 4, ktorá bude vykonaná veliteľom misie Force Commanderom generálmajorom Chao Liu z Číny.

Svoju hlavnú pozornosť chcem upriamiť na zníženie konfliktov, ktoré denne vznikajú v nárazníkovej zóne v Sektore 4, kde som veliteľom. Pravdepodobne si to bude vyžadovať vysokú dávku trpezlivosti, usilovnej práce všetkých patrolovacích družstiev a MOLO tímov, ale pôjde to. Musíme si uvedomiť, že sme len hostia v krajine kde pretrváva dlhodobý konflikt medzi dvomi komunitami. Naším cieľom je okrem iného aj prispieť k obnove a udržaniu práva a poriadku na ostrove a zároveň separovať ozbrojené sily, ktoré sú tu prítomné.

V súlade s mandátom UNFICYP všetko naše úsilie smeruje k návratu domorodých obyvateľov do bežných podmienok, v časti nárazníkovej zóny ktoré sú zachované alebo by mohli byť obývané. V nárazníkovej zóne existuje niekoľko dedín kde žije a pracuje viac ako 10.000 obyvateľov. V Sektore 4 sa nachádza dedinka Pyla, kde cyperskí Gréci a cyperskí Turci žijú bok po boku. Toto by mal byť konečný stav, ktorý chceme dosiahnuť.

Na záver: Jadro kontingentu SLOVCON sa po 374 dňoch služby v misii UNFICYP na Cypre vracia späť na Slovensko k domovským útvarom. Práca, ktorú na ostrove vykonali a splnené úlohy svedčia o nasadení a skvelej práci v prospech medzinárodného mieru. Aj svojou prácou naši mierotvorcovia prispeli k mierovej situácii na Cypre a tým k vytvoreniu podmienok na riešenie cyperskej otázky v rámci mierového procesu. „Mission Accomplished“.


Striedanie na poste veliteľa mnohonárodného Sektoru 4 UNFICYPStriedanie na poste veliteľa mnohonárodného Sektoru 4 UNFICYPStriedanie na poste veliteľa mnohonárodného Sektoru 4 UNFICYPStriedanie na poste veliteľa mnohonárodného Sektoru 4 UNFICYPStriedanie na poste veliteľa mnohonárodného Sektoru 4 UNFICYPStriedanie na poste veliteľa mnohonárodného Sektoru 4 UNFICYPStriedanie na poste veliteľa mnohonárodného Sektoru 4 UNFICYPStriedanie na poste veliteľa mnohonárodného Sektoru 4 UNFICYPStriedanie na poste veliteľa mnohonárodného Sektoru 4 UNFICYPStriedanie na poste veliteľa mnohonárodného Sektoru 4 UNFICYPStriedanie na poste veliteľa mnohonárodného Sektoru 4 UNFICYPStriedanie na poste veliteľa mnohonárodného Sektoru 4 UNFICYPStriedanie na poste veliteľa mnohonárodného Sektoru 4 UNFICYP

Autor: kpt. Michal Harnádek - UNFICYP , Foto: rtn. Martin Mruz - UNFICYP - Dátum: 27.09.2012
Čítanosť: 9768
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share