Preskocit navigáciu

Inšpekcia veliteľa jednotiek UNFICYP


Inšpekcia veliteľa jednotiek UNFICYP

Veliteľ mierových jednotiek UNFICYP – Force Commander (FC) generálmajor Chao LIU vykonáva pravidelnú inšpekciu operačnej pripravenosti jednotiek UNFICYP každý polrok vždy po rotačnom termíne.

Dňa 15.11.2012 bola vykonaná inšpekcia u multinárodného kontingentu sektoru 4. Počas úvodného brífingu veliteľa v CGS vo Famaguste, inšpekčný tím rozohral incident v nárazníkovej zóne v zodpovednosti 2. čaty s cieľom preveriť reakciu, časové normy, informačný tok všetkých zložiek sektoru a znalosť dokumentov, operačných postupov a nariadení využívaných v priestore nasadenia a zodpovednosti. Následne FC so svojím tímom vykonal kontrolu na vybraných pozíciach v rámci celého sektoru 4, kde príslušníci sektoru museli preukázať vedomosti a zručnosti potrebné k plneniu operačných úloh a odpovedali na otázky členov inšpekčného tímu.

Dňa 19.11.2012 vykonal FC svoju inšpekciu u ženijnej jednotky, ktorá bola prezentovaná hlavným ženistom misie UNFICYP pplk. Ing. Jaroslavom Markom v priestore sektoru 4. Inšpekcia bola oboznámená s plnením hlavných úloh, so zrealizovanými úlohami a plánovanými projektami v najbližšom období. Ďalším bodom kontroly bola praktická ukážka úpravy patrolovacích trás, kde svoje praktické zručnosti prezentovali príslušníci stavebno-strojného družstva.

Dňa 22.11.2012 bol narušený priestor nárazníkovej zóny nespokojným domácim obyvateľstvom, tvoreného prevažne mladými ľudmi z ostrova s politickým členením. Hneď na to boli povolané jednotky Sektoru 2 a civilná zložka polície, ktorí majú daný priestor v zodpovednosti na zabezpečenie bezpečného perimetra a upokojenie emócii rozvášneného davu. Po neúspešnom vyjednávaní sa situáciu nepodarilo stabilizovať a tak sa velenie operácie UNFICYP rozhodlo do nepokojnej oblasti poslať jednotku stálych záloh MFR (Mobile Force Reserve) na vyriešenie vyhrotenej situácie. To bol stručný scenár inšpekcie FC, ktorá bola za účasti najvyšších funkcionárov veliteľstva UNFICYP.

Dňa 22.11.2012 vykonal FC svoju inšpekciu v jednotke Vojenskej polície (Force Military Police Unit - FMPU). Počas inšpekcie mu bola prakticky odprezentovaná činnosť a postup skupiny špeciálneho vyšetrovania (vyšetrovateľa a kriminalistického technika) na mieste činu v zmysle spôsobilostí FMPU, pričom si mal možnosť prakticky vyskúšať predbežnú identifikáciu drog použitím jednorázových narkotesterov. FC bol taktiež oboznámený s postupom, obsahom a spôsobom žurnalizácie vyšetrovacích spisov od genézy udalosti až po meritórne rozhodnutie.Zástupca veliteľa FMPU mjr. Mgr. Milan Cerovský v priebehu inšpekcie odovzdal najvyššiemu vojenskému predstaviteľovi misie UNFICYP informačné a propagačné materiály národnej Vojenskej polície.

Generálmajor Chao LIU na záver zhodnotil príslušníkov multinárodného kontingentu Sektoru 4, že sú plne pripravení plniť úlohy stanovené mandátom misie a poďakoval všetkým vojakom za prácu odvedenú v prospech misie UNFICYP.Zhodnotil schopnosť plniť operačné úlohy ženijnou jednotkou a vysoko ocenil prácu slovenských ženistov v misii. Pozitívne sa vyjadril o činnosti FMPU v medzinárodnom krízovom manažmente, pričom vysoko ohodnotil slovenských a britských vojakov, pretože tieto krajiny majú profesionálnych príslušníkov Vojenskej polície a v štruktúre FMPU zastávajú rozhodujúce pozície.


111122223333

Autor: kpt. Mário Benca , Foto: rtn. Martin Mruz - Dátum: 26.11.2012
Čítanosť: 7934
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share