Jazyková príprava vojenských policajtov


Jazyková príprava vojenských policajtov

Centrum výcviku a kynológie Vojenskej polície (ďalej len „CVaK VP“) vo Vlkanovej sa podieľa na zvyšovaní spôsobilostí jazykovej pripravenosti vojenských policajtov.

Prax a skúsenosti Vojenskej polície potvrdili, že potreba efektívnej komunikácie je obzvlášť naliehavá pri nasadení v operáciách mimo územia SR, kde jazykové nedorozumenia predstavujú riziko, ktoré môže viesť k stratám na životoch. Z tohto dôvodu dvanásť príslušníkov Vojenskej polície dňa 14. januára 2013 zasadlo do lavíc na dobu troch týždňov. Riadiaci kurzu mjr. Robert Schütz (CVaK VP) sa spolu s inštruktorom rtm. Jozefom Kmeťom (Útvar Vojenskej polície Topoľčany) zamerali hlavne na najpoužívanejšie anglické frázy pri bežnom rozhovore, oblasť odbornej policajnej terminológie, reporting a rádiovú komunikáciu. Úroveň odbornej časti prípravy sa podarilo zvýšiť nákupom nových učebníc pre „law enforcement“ personál, ktoré sa nám cestou riaditeľstva Vojenskej polície podarilo aj napriek ťažkej ekonomickej situácii zabezpečiť.

Popri odbornej časti prípravy sa v spolupráci s Jazykovým inštitútom GŠ OS SR v prvých dvoch týždňoch prípravy podarilo vyčleniť spolu päť učiteľov z Oddelenia jazykovej prípravy Zvolen pod vedením svojho vedúceho Mgr. Jána Bartoša. Touto cestou im ďakujeme za ich nekonečný optimizmus a úprimnú snahu pomáhať nám.


Jazyková príprava vojenských policajtovJazyková príprava vojenských policajtovJazyková príprava vojenských policajtovJazyková príprava vojenských policajtov

Autor: mjr. Ing. Robert Schütz , Foto: rtn. Adriana Novotná - Dátum: 04.02.2013
Čítanosť: 21630
Verzia pre tlač

Skočiť na menu