Preskocit navigáciu

Ocenenie príslušníkov mnohonárodnej záložnej jednotky na Cypre


Ocenenie príslušníkov mnohonárodnej záložnej jednotky na Cypre

V piatok 15. februára 2013 si medailu za službu v mierovej misii OSN UNFICYP na Cypre prevzali príslušníci záložnej jednotky veliteľstva misie - Mobile Force Reserve (MFR).

Počas slávnostného nástupu veliteľ jednotky MFR britský major Steve Mellor zhrnul takmer šesťmesačné pôsobenie jednotky MFR ako komplexné zabezpečenie formálnych aj neformálnych úloh v rámci misie UNFICYP.
„MFR ako tím rýchlej reakcie stojí vždy v prvej línii, pričom jednotka je nasaditeľná v rámci celého ostrova. Počas našej služby sme boli trikrát operačne aktivovaní na odvrátenie násilných protestov a demonštrácií v priestore nárazníkovej zóny, všetko sa však obišlo bez komplikácií.“ Týmito slovami sa poďakoval príslušníkom MFR za ich obetavú prácu a nasadenie. „Je pre mňa privilégiom veliť tejto mnohonárodnej jednotke“, dodáva na záver britský major, ktorý mimochodom, hovorí aj plynulou slovenčinou.

Náčelník štábu misie UNFICYP plukovník Angus Loudon (Chief of Staff) vo svojom príhovore zdôraznil, že jednotka vykonávala prácu, ktorá nie je rutinná a obyčajná.
„Ste skutočne integrovaní ako mnohonárodná jednotka a aj keď sú v sektoroch príslušníci rôznych národností, vy ste jediní, ktorí skutočne pracujú spoločne ako jednotka, závislí jeden na druhom. Uvedomujem si, že práca, ktorú vykonávate môže byť niekedy monotónna, ako napríklad zabezpečenie hlavnej brány do UNPA. Ale práca, ktorá je podstatná, a nie je to len vnútorná bezpečnosť kempu Blue Beret, je práca na základe zámyslu veliteľa misie“.

Náčelník štábu v ďalšej časti slávnosti prirovnal prácu MFR k zdravotníckemu zabezpečeniu: „ktoré nikdy neviete kedy budete potrebovať, ale keď je MFR treba, ste na mieste rýchlo, vystrojení a pripravení si plniť svoje primárne úlohy. Svoju pripravenosť ste potvrdili aj pri operačnom cvičení „Shield“, ktoré bolo reprezentáciou vašich schopností a operačnej pripravenosti na plnenie úloh misie. V mene hlavnej predstaviteľky misie pani Lisy Buttenheim a vojenského veliteľa misie generálmajora Chao Liu, ako aj v mene svojom, vám za prácu ďakujem a blahoželám k medaile UNFICYP“.

Jednotka MFR je integrovaná v štruktúre veliteľstva misie UNFICYP a jej hlavnou úlohou je pôsobiť ako stála záloha vojenského veliteľa misie (Force Commander UNFICYP)Maj Gen Chao Liu. Pozostáva z príslušníkov štyroch národov – Veľkej Británie, Argentíny, Maďarska a Slovenskej republiky. Operačne je zaradená pod OPCOM HQ UNFICYP.

Zastúpenie OS SR v MFR tvorí 9 príslušníkov mužstva a 1 veliaci poddôstojník, aktuálne nrtm. Rastislav Matija, ktorí sú rozdelení do dvoch čiat.

- nrtm. Rastislav Matija je skúsený veliaci poddôstojník roty, ktorý však v rámci MFR zabezpečuje bežný chod družstva a vykonáva službu na pozícii mužstva. „Je to návrat k začiatkom, ale aspoň viem, čo moji podriadení robia, aké sú na nich kladené nároky a môžem lepšie prispieť k výcviku a celkovej zladenosti jednotky. Som hrdý na to, že mám možnosť slúžiť práve v medzinárodnej jednotke MFR. Skúsenosti a poznatky, ktoré tu počas roku získam, považujem za dôležité pre veliaceho poddôstojníka OS SR. Veľký dôraz bol pod britským velením položený na odbornú a fyzickú pripravenosť a tomu sa podriaďoval celý výcvik a denný program jednotky. Každý príslušník MFR musí byť odborník na svoje úlohy a ako sa vo vojenskom žargóne hovorí, poznať svoje miesto v tvare. Angličtina je prostriedok na komunikáciu, nie ťažiskovým bodom, avšak jej denným používaním sa človek zdokonalí“.

- slob. Rastislav Migaľ je príslušníkom jednotky už dvanásty mesiac, pričom je veteránom z misie v Kosove. Za trvalo dosahované vynikajúce výsledky a nasadenie získal ocenenie od vojenského veliteľa misie „Force Commanders’ Commendation“.

- slob. Robert Ritter a slob. Peter Matušek pri rozhovore po slávnostnom nástupe jednotky hrdo spomenuli operačné nasadenie MFR pri protestoch v centre Nikózie, v priestore hotela Ledra Palace, kde zabezpečovali verejný poriadok. „Na tieto úlohy sme boli špeciálne vyškolení a využili sme všetky skúsenosti z prípravy pri operačnom nasadení. Sme hrdí, že krst ohňom sme zvládli“.

- slob. Marian Kováčik je už ako ostrieľaný veterán z MFR v jednotke na svojej druhej misii. Ako sám hovorí: „služba v MFR je špecifická a náročná, ale v inej zložke misie by som si svoje pôsobenie ani nevedel predstaviť“.

Pre slob. Michala Kosu a des. Petra Jaroša je modrá stužka UNFICYP ich prvou medailou v profesionálnej kariére. Obaja zdôrazňujú fyzickú a časovú náročnosť služby v MFR. Ohľadne fyzickej prípravy sú slob. Vladimír Čík, voj. 2 st. Lukáš Krátky a voj. 2 st. Tomáš Hudec zajedno, všetci sú športovci telom aj dušou, čo je v MFR považované za nevyhnutnosť. „Zmysel pre šport a fair play sú v našej jednotke základom pre úspech“ – dodávajú unisono.

Ako pridanú hodnotu všetci príslušníci MFR vyzdvihujú zdokonalenie sa v anglickom jazyku - angličtina je v mnohonárodnej jednotke MFR bežný pracovný nástroj, a v prípade našich chlapcov im slúži ku cti, že zvládli aj základy španielčiny, kvôli niektorým argentínskym kolegom. „Aj toto je aspekt misie, učíme sa jeden od druhého“, dodáva slob. Rastislav Migaľ, ktorý sa venoval aj fotografickému dokumentovaniu činnosti MFR.

Mnohonárodný element jednotky akcentuje aj počet národností slúžiacich v MFR, pričom napríklad v rámci britského kontingentu slúžia aj príslušníci britského spoločenstva národov, ako nepálski Ghurkovia, obyvatelia Fidži, Jamajky či exotického Rodrigézovho ostrova pri Mauríciu, čo robí službu v tejto mnohonárodnej jednotke ešte zaujímavejšou, ale aj náročnejšou.


1111222

Autor: kpt. Michal Harnádek (Military Public Information Officer UNFICYP) , Foto: archív príslušníkov MFR, rtn. Martin Mruz (Force Photographer UNFICYP) - Dátum: 22.02.2013
Čítanosť: 11315
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share