Vzdušné sily súčasťou prípravy na cvičenie „Capable Logistician 2013“


Vzdušné sily súčasťou prípravy na cvičenie „Capable Logistician 2013“

V mesiaci jún tohto roku sa na území SR uskutoční medzinárodné cvičenie „Capable Logistician 2013“ (CL 2013). Organizátorom cvičenia je Multinational Logistics Coordination Centre (MLCC) so sídlom v Prahe. Participovať na tomto cvičení budú aj príslušníci zmiešaného krídla Sliač. 

V stredu 27. februára 2013 sa v priestoroch Leteckej základne Sliač pod vedením majora Mareka Banasa z GŠ OS SR uskutočnilo stretnutie zástupcov krajín zúčastňujúcich sa tohto cvičenia.
Prezentáciou o parametroch a možnostiach využitia letiska Leteckej základne Sliač návštevu informoval major Róbert Senček z Veliteľstva Vzdušných síl OS SR. Zúčastnení vykonali rekognoskáciu letiska, keďže všetky vzlety a pristátia sa počas cvičenia CL 2013 uskutočnia z tohto letiska.

Odborný výklad o spôsobilostiach a takticko-technických parametroch vojenskej  železničnej vlečky zk Sliač odprezentoval kapitán Milan Eštok. Súčasťou programu bola aj praktická ukážka manipulácie kontajnerov pri ich nakladaní a vykladaní zo železničných vozňov a prekladaní na cestné kontajnerové nosiče. 

Na základe zistených poznatkov boli zo strany cvičiacich stanovené ďalšie požiadavky na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z potrieb cvičenia.


Vzdušné sily súčasťou cvičenia „Capable Logistician 2013“Vzdušné sily súčasťou cvičenia „Capable Logistician 2013“Vzdušné sily súčasťou cvičenia „Capable Logistician 2013“Vzdušné sily súčasťou cvičenia „Capable Logistician 2013“

Autor: zk Sliač , Foto: autor - Dátum: 01.03.2013
Čítanosť: 10621
Verzia pre tlač

Skočiť na menu