Branný pretek pre žiakov základnej školy Senica


Branný pretek pre žiakov základnej školy Senica

Regrutačná skupina Trnava usporiadala v pondelok dňa 20.5.2013 športové podujatie pre žiakov dvoch tried 5. ročníka základnej školy Senica, ktoré sa konalo v priestoroch vojenského historického múzea Piešťany.


Pre zúčastnených žiakov profesionálni vojaci, ktorým pomáhali aj členovia klubu vojenskej histórie Československej ľudovej armády Piešťany a členovia klubu priateľov VHM Piešťany pripravili trať v dĺžke približne 1 km. Na nej museli popri bežeckej časti ako súťaž jednotlivcov zvládnuť ďalších päť súťažných disciplín, ako streľbu zo vzduchovky na terč, preskakovanie prekážok, hod granátom na cieľ, preskúšanie zo základov topografie. Posledná disciplína pozostávala z nasadenia plynovej masky OM-99 a pláštenky JP-75A a prebehnutia sa v týchto prostriedkoch ochrany na krátkom úseku. Podmienkou výhry bolo, zvládnuť celú trať v čo najkratšom čase. O tom, že to bolo náročné, svedčilo aj vyčerpanie mladých súťažiacich po jej absolvovaní.

Po skončení pretekov bol pripravený oheň, kde si žiaci oddýchli, opekali a výdatne sa najedli. Neskôr boli vyhlásené výsledky najlepších umiestnených jednotlivcov súťaže. Prvé tri miesta u chlapcov a prvé tri u dievčat, ktoré boli odmenené propagačnými predmetmi MO SR. Všetkým zúčastneným boli rozdané certifikáty o absolvovaní branného preteku a k záveru deti vykonali ešte prehliadku hál múzea s vystavenou vojenskou technikou. Pred odchodom triedne učiteľky prejavili uznanie, vďaku a spokojnosť s pripraveným podujatím a rozlúčili sa s organizátormi podujatia.


Regrutačná skupina Trnava so sídlom na Bottovej ulici č. 4 v Trnave ponúka kompletný personálny servis pri prijímaní nových profesionálnych vojakov a vojačiek do radov Ozbrojených síl.


Branný pretek pre žiakov základnej školy SenicaBranný pretek pre žiakov základnej školy SenicaBranný pretek pre žiakov základnej školy SenicaBranný pretek pre žiakov základnej školy SenicaBranný pretek pre žiakov základnej školy SenicaBranný pretek pre žiakov základnej školy SenicaBranný pretek pre žiakov základnej školy SenicaBranný pretek pre žiakov základnej školy SenicaBranný pretek pre žiakov základnej školy SenicaBranný pretek pre žiakov základnej školy SenicaBranný pretek pre žiakov základnej školy SenicaBranný pretek pre žiakov základnej školy Senica

Autor: čatár Bc. Andrej Žilík , Foto: nadporučíčka Mgr. Mária Sliepková - Dátum: 23.05.2013
Čítanosť: 46849
Verzia pre tlač

Skočiť na menu